4 tips til god digital eiendomsdrift
07. desember 2023

4 tips til god digital eiendomsdrift

Digital eiendomsdrift hjelper deg med å drifte og vedlikeholde bygg og eiendom på en mest mulig effektiv, miljøriktig og økonomisk måte for brukere, omgivelser og eiere. Her får du 4 tips til beste praksis.

Digitalisering defineres som bruk av digitale verktøy for å effektivisere prosesser eller endre forretningsmodeller, med mål om å øke verdiskapning. Imidlertid handler ikke digital eiendomsdrift først og fremst om teknologien som sådan – men om hvordan vi velger å utnytte teknologi og digitale støtteverktøy best mulig for å drive effektivt og øke konkurransekraften.

Digital eiendomsdrift går grunnleggende sett ut på å planlegge og styre driftsrelaterte arbeidsprosesser og aktiviteter ved bruk av digitale verktøy, f.eks. et FDV-system.

I dette innlegget får du fire kjappe tips til hvordan du praktiserer digital eiendomsdrift på en best mulig måte.

1. Ha oversikt over struktur

Et av de største fortrinnene ved å benytte et digitalt system til drift av eiendom er at du har alt samlet på ett sted, i én og samme løsning.

Sørg for at alle bygninger og objekter er inkludert i ditt digitale system. Dermed har du samme muligheter for digital oppfølging, registrering, historikk, osv. på alle. Alt er oppdatert og tilgjengelig til enhver tid.

2. Ha oversikt over lovpålagte kontroller og lovpålagt dokumentasjon

Mye av forvaltning, drift og vedlikehold er lovpålagt (brannsikring, arbeidsmiljø, elektro, VVS, etc.). Det er mange nødvendige oppgaver du må ha kontroll på til enhver tid, bl.a. administrering av brannbok og systematisk og forebyggende internkontroll.

  • Skaff deg oversikt over hva som gjelder for dine bygninger og objekter
  • Sett deg inn i hva som er anbefalt av produsenter og leverandører

3. Gjennomfør planen

Digital eiendomsdrift dreier seg om å benytte enkle digitale løsninger til å effektivisere og forenkle hvordan du og dine operative medarbeidere jobber. Men for å lykkes med dette må du jobbe planmessig og systematisk i hverdagen.

  • Kartlegg hva som MÅ gjøres (følges opp i et digitalt system for eiendomsdrift) Hva er lovpålagt?
  • Legg til oppgaver som er planlagte og gjentagende, slik at de faktisk utføres
  • Sørge for at "planen" faktisk blir fulgt
  • Sørg for at interne og eksterne ressurser har nok opplæring/kompetanse, tid og tilgang til å utnytte systemene godt. Da får de maksimalt utbytte av de digitale driftsprosessene, i form av å bli mer effektive og proaktive, gjøre færre feil og bidra til større inntjening

4. Evaluere og utvikle deg videre

Eiendomsdrift er et fagfelt i rivende utvikling, både hva gjelder forskrifter, krav, lovverk og teknologi. For å holde seg “på ballen” og ligge i forkant i kampen om leietakerne, må man evne å tilpasse seg og omfavne en hverdag som blir mer og mer digitalt drevet.

  • Hold deg oppdatert på lover og regler for din bransje
  • Velg et system som kan følge din vekst og utvikling
  • Velg leverandører (både av system og tjenester) som vil være gode støttespillere og bidra til gjøre deg god på digital eiendomsdrift