ASPECT4 Trelast/DIY:  Ny PTV-integrasjon gir mer effektiv kjøring og bedre kundeservice
30. mars 2022

ASPECT4 Timber/DIY: Ny PTV-integrasjon gir mer effektiv kjøring og bedre kundeservice

Nå kan du gi kundene mer nøyaktig informasjon om forventet leveringstid på SMS. Samtidig kan du med den nye PTV-modulen fra ASPECT4 Timber/DIY få bedre oversikt over ruteplanleggingen og optimere transporten.

PTV-modulen fra ASPECT4 Timber/DIY bidrar til å effektivisere byggvarehus og trelastforhandlere planlegging av kjøringene. PTV-integrasjonen gir mer transparens, slik at alle kan følge med på leveringsprosessen. Kundene kan få mer nøyaktig informasjon om forventet leveringstid på varer og om eventuelle forsinkelser, og det gir bedre kundeservice.

Den nye modulen kan samtidig optimere kostnadene ved vareleveranser, blant annet ved å vise transportrutene på kart – og også rekkefølgen av leveransene. Planleggingen blir mer nøyaktig, og det gir til slutt en bedre drift.

Tre fordeler med PTV

  • Få ruteberegning med estimert ankomsttid
  • Se rutene på kartet med leveringsrekkefølge
  • Send SMS eller e-post til kundene underveis


Forvalterens skrivebord

Kart- og ruteberegning skjer via PTV xServer. På skjermbildet "Forvalterens skrivebord" har du oversikt over et kart med ruter, turstatus, antall beregnede kilometer og tid, kapasitet og grunnleggende nøkkelinformasjon om chartek samt start- og sluttadresser.


Hvordan får jeg PTV-integrering?

Få flere detaljer og se mer om hvilke lisenser du trenger for å kjøre med den nye PTV-integrasjonsmodulen fra ASPECT4 Timber/DIY.

Vær oppmerksom på at Turplanlegging Cockpit er en forutsetning for PTV-integrasjonen.

Se mer her om Turplanlegging Cockpit her

Kontakt gjerne Keld Pedersen, produktansvarlig i EG ASPECT4 Timber/DIY direkte og hør mer: keped@eg.dk eller telefon +45 2085 9897.