SAF-T rapportering
31. mars 2022

SAF-T rapportering og ny momsinnberetning

Ny momsinnberetning fom 01. januar 2022

Den nye momsmelding er kodebasert i stedet for faste felter som har vært tidligere.

Innrapporteringen vil baseres på regnskapet og være i samsvar med SAF-T-koder, det vil si ikke så aggregerte poster som i dag.

Rapporteringen skjer kun på de postene i regnskapet hvor det er bevegelser.
I ny melding skal en også rapportere noe spesifikasjoner som tap på krav, justering, tilbakeføring og uttak.

Det vil være mulig å gi merknader til mva-meldingen, slik at dette også vil kunne gjøres direkte på enkeltposter, og ved bruk av forhåndsdefinerte merknader.

Momsoppgaven kan fortsatt leveres manuelt i Altinn, men på sikt skal innsending skje direkte.


Ny rapport/grunnlag er tilgjengelig i ASPECT4

Ny rapport/grunnlag er tilgjengelig i ASPECT4. Det forutsettes at momskodene er mappet opp mot standard SAF-T momskoder. Her vil også evt. spesifikasjoner fremkomme.


Rapporteringsfrist 10. april

Det er viktig å få laget det nødvendige oppsett, da første innsending som er 1. termin 2022 har rapporteringsfrist 10. april 2022.

For å sikre at dette fungerer i de forskjellige funksjonene kreves det release 7.7 av ASPECT4.


SAF-T rapportering (Bokettersyn)

SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata.

SAF-T er obligatorisk fra 1. januar 2020. Fra denne dato skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten.

1. fase gjelder kontospesifikasjon (hovedbok), kunde & leverandørspesifikasjoner, mva-koder og nødvendige faste data.

Kontoplan skal rapporteres ihht. SAF-T standard kontoplan og momskoder skal rapporteres ihht SAF-T standard momskoder. SAF-T filen skal leveres via Altinn.


Oppset skal utføres

SAF-T rapporten er tilgjengelig i ASPECT4, men det er litt oppsett som skal utføres før den kan benyttes.
Det krever mapping av kontoplan og momskoder til hhv SAF-T standard kontoplan og momskoder.
I tillegg registrering av en del faste data.

Det er viktig å merke seg at SAF-T rapporteringen krever et 1:1 forhold mellom hovedbok og reskontro.
Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å endre på posteringer tilbake i tid.

For å sikre at dette fungerer i de forskjellige funksjonene kreves det release 7.7 av ASPECT4.

Vil du vide mere?

Kontakt Astrid Marie Dahl, seniorkonsulent, direkte på telefon +47 3379 5035 eller på e-post asmda@eg.no eller Morten Stenshøj, manager, på telefon +45 7260 2391 eller på e-post moste@eg.dk