XML Payment er løsningen fremover for leverandørbetalinger
30. mars 2022

XML Payment er løsningen fremover for leverandørbetalinger

Leverandørbetalinger fra ASPECT4 skjer fremover via XML Payment for nye ASPECT4-kunder. XML Payment erstatter og jevner ut tidligere betalingsløsninger til leverandører i ASPECT4.

XML Payment er løsningen som fremtidig ASPECT4-utvikling er basert på. Bankene i Skandinavia vil trolig over tid bare støtte dette formatet. I Danmark har Nordea valgt dette, og Danske Bank vil kun støtte XML Payments fra svenske bankkonti fra 1. april 2022.


Enklere for deg og leverandøren

Gi deg selv den fordelen det er å bruke det nyeste. Informer leverandørene om hvilke fakturaer du betaler med hvilken type betaling. Det kan skje via en e-post med en Microsoft Excel-fil som inneholder detaljert informasjon som leverandøren i mange tilfeller kan importere i ERP-systemet, og som dermed blir det lettere for leverandørens regnskap.

Du vil få færre spørsmål om hva betalingen dekker.


XML Payment i din bedrift

Har du allerede en ASPECT4-bankintegrasjon, kan du konvertere den til en XML Payment-lisens uten ekstra lisenskostnader.

Du vi trenge assistanse fra en EG-konsulent til omleggingen. Men det er den rette veien å gå.

Vil du vite mer om XML Payment i ASPECT4 og ønsker hjelp til å legge om betalinger til XML, er du velkommen til å kontakte Morten Stenshøj, manager i ASPECT4 på e-post moste@eg.dk eller telefon +45 7260 2391.