Siste nytt innen digitalisering av eiendomsdrift
07. desember 2023

Siste nytt innen digitalisering av eiendomsdrift

Eiendomsdrift er i ferd med å digitaliseres, og stadig nye digitale hjelpemidler og løsninger gjør sitt inntog i bransjen. Her kan du lese om FDV-system og andre teknologiske innovasjoner.

Digitaliseringen gjør sitt inntog i de fleste bedrifter og bransjer, også innen drift og vedlikehold av bygg og eiendom.

God og effektiv eiendomsdrift/fasilitetsstyring (FM) krever oversikt, oppdatering og ansvarsfordeling. Eiendomsinvestorer, beslutningstakere, offentlige myndigheter m.fl. stiller stadig større krav om og til ulike typer rapportering, analyser og prognosearbeid.

Per i dag løser mange dette behovet med manuelle lister, regneark og “in-head competence”. Excel og Post It-lapper er fortsatt utbredt for å sy sammen data fra flere kilder. Andre igjen benytter et mylder av enkeltkomponenter og et lappverk av ulike løsninger. Dette fører til forsinkelser og øker antall mulige feilkilder.

Fra Excel og gule lapper til system

En rekke av oppgavene innenfor forvaltning, drift og vedlikehold som du i dag gjør analogt og manuelt, kan utføres digitalt og automatisert. Nye og innovative digitale løsninger kan effektivisere og forenkle hvordan du jobber, og gjøre arbeidshverdagen enklere – både for deg som driftsleder og for den operative i drift og vedlikehold.

Vi ser nærmere på noen av de teknologiske nyvinningene som digitaliserer eiendomsdrift.

FDV-system – full oversikt og kontroll

Mange driftsledere ser nytteverdien i å gå over fra den gode gammeldagse mappestrukturen til å bruke et moderne FDV-system for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgavene.

Et FDV-system er spesiallaget for eiendom og har skreddersydd funksjonalitet for å støtte og forbedre virksomheters forvaltnings- og vedlikeholdsrutiner.

Effektiv drift gjennom samhandling og digitalisering

Det er vanlig å tenke på eiendomsforvaltning som et økosystem bestående av tre brukergrupper, med ulike behov og arbeidsoppgaver som må løses i løpet av leietiden:

  • Ledelse og administrasjon
  • Drift- og vedlikeholdspersonell
  • Leietakere

FDV-systemet kobler sammen de tre partene, fra start til slutt i leieforholdet, og forenkler, automatiserer og digitaliserer arbeidsoppgavene.

Et brukervennlig FDV-system hjelper deg med å fokusere på de viktige områdene, i stedet for at du må bruke tid på å huske ting, gi beskjeder, holder styr på permer og gule lapper, punche inn data og lagre e-post-vedlegg.

Nettbrett og mobil

Eiendomsdrift er preget av en høy grad av mobilitet, og driftspersonell trenger informasjon på stedet for å utøve god Facility Management. Et godt FDV-system kommer med håndholdte verktøy som forenkler og effektiviserer de daglige FDV-oppgavene dine når du er på farten. Ved å ha med deg systemet ut i bygget, som apper på mobilen, har du alt på ett sted, akkurat der du er.

Oversikt og oppdatering av status på løpende oppgaver skjer i sanntid via web og nettbrett/mobil når du er ute på oppdrag.

For eksempel kan du ta bilder med mobilen og legge dem direkte inn i systemet – noe som er mye mer smidig og tidsbesparende enn å måtte koble til et eksternt kamera og overføre bilder.

Enkel digital samhandling

Et FDV-system er en kommunikasjonskanal som gjør det mye enklere å holde løpende dialog med dine leverandører. Du får samlet alle kontroller, avvik og dokumentasjon på ett sted, og all kommunikasjon foregår i samme sak, uavhengig av hvor saken kom fra eller oppstod. Du kan enkelt opprette oppgaver for eksterne firmaer som de kan gå inn og kvittere ut når de er utført.

Ofte er FDV-dokumentasjonen en perm med tegninger og beskrivelser, og denne blir ikke sjelden liggende ubrukt. Med et godt FDV-system blir det enkelt å ivareta og finne informasjon, og den blir lett tilgjengelig for alle. Alle involverte har full oversikt over alt av informasjon, oppgaver og leveranser.

Også kommunikasjonen med leietakere blir lettere ved bruk av et FDV-system. Når kontakten baseres på telefoner, muntlige beskjeder og gule lapper, blir det altfor mange beskjeder som “blir borte” i prosessen.

Digital kommunikasjon via web og mobile enheter forenkler og dokumenterer kommunikasjonen med leietakere og legger til rette for sømløs samhandling, fra innflytting og administrasjon av leieforholdet underveis til utflytting.

I et FDV-system kan leietaker enkelt holde løpende dialog med deg og betjene seg selv på det meste, og du kan fokusere på forretningen og øke effektivitet og inntjening.

Et FDV-system gir deg dessuten full oversikt over all kommunikasjon med deg og dine ansatte. Du har til enhver tid kontroll på hvilke oppgaver som skal utføres, hvem som gjør hva, og status på oppgavene. Dermed får du fulgt opp alle, gitt nødvendige beskjeder, og om nødvendig satt inn ressurser der det er behov.

Digitale hjelpemidler

Med digital drift av eiendom, understøttet av et FDV-system, kan du ta i bruk en rekke teknologiske innovasjoner som gjør arbeidet med spesielt vedlikehold mye enklere og mer effektivt.

Termografering

Termografering er et verktøy som blir mer og mer brukt i forvaltning, drift og vedlikehold. Det går ut på å omgjøre varmestrålingen fra objekter til bilder. Deretter gir man bildene en fargeskala som gjør det enkelt å si noe om temperaturen i bildene.

Termografering bidrar til bl.a. økt driftssikkerhet (f.eks, ved at feil ved elektriske anlegg avdekkes før brann eller andre driftsproblemer oppstår), bedre dokumentasjon og lavere driftsutgifter (fordi man får bedre drift og færre stans i drift).

Vanlige bruksområder for termografering i FDV er:

  • Tilstandsanalyse på elektriske anlegg
  • Fuktsøk i kompakte konstruksjoner
  • Søk etter kuldebroer, luftlekkasjer, varmegang
  • Lokalisering av vannbåren gulvvarme
  • Søk etter radon

Droner

Dokumentasjon av vedlikeholdsbehov på områder der det er vanskelig å komme til, f.eks. høyt oppe, ved tak, innebærer som regel at du må bruke stillas, lift eller helikopter – noe som er kostbart.

Å bruke droner til slike befaringsoppgaver er langt billigere, gir god oversikt og gjør at du kan se feil og mangler i tidlig fase. Dessuten vil du få unnagjort langt flere inspeksjoner per dag, noe som gjør deg veldig effektiv.

Befaring med droner gjør at du kan dokumentere dette i ditt FDV-system og avdekke ad hoc-oppgaver, samtidig som du får planlagt langsiktig vedlikehold.

Med droner kan du dessuten ta detaljerte, høyoppløselige bilder og film som du kan jobbe videre med i andre bilde-/tegneprogram eller for å arkivere direkte i FDV-systemet.

SD-anlegg

SD-anlegg (Sentral Drift-anlegg eller sentral driftsovervåkningsanlegg) er en fellesbetegnelse på et samlet elektronisk system til styring og overvåking av et automatisk anlegg, f.eks. et produksjonsanlegg på en fabrikk, et vannverk, et kraftverk eller et kloakkanlegg.

SD-anlegget leser av og kontrollerer ulike driftselementer i bygningen – som varmesystem, ventilasjon, kjøling, osv. – og “sier ifra” hvordan status er. Informasjon fra SD-anlegget kan danne grunnlag for registrering av oppgaver og avvik i FDV-systemet.

Konklusjon

Som driftsleder har du alltid behov for å ta gode beslutninger knyttet til drift og vedlikehold av eiendomsmassen, noe som krever oversikt og kontroll. Digitalisering av eiendomsdrift – ved hjelp av ny teknologi og brukervennlige digitale løsninger – bidrar til at du får nettopp dét.

Med god oversikt gjør du riktigere prioriteringer og tar bedre beslutninger. Ikke minst får du bedre kontroll på kostnader og inntekter, noe som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne.