Bli mer effektiv med full oversikt over eiendommene dine
07. desember 2023

Bli mer effektiv med full oversikt over eiendommene dine

Hvem passer det for?

Eiendomsforvaltere: Når all informasjon samles i ett system, får du bedre beslutnings- og budsjetteringsgrunnlag. Du kan argumentere bedre for alt som må gjøres, og påse at det faktisk blir gjort.

Drift- og vedlikeholdspersonell: Når alle oppgaver delegeres og rapporteres med mobilen, og ikke på Post-it-lapper og muntlige beskjeder, reduserer det risikoen for feil og frigjør tid til verdifullt arbeid.

Fordeler for leietakere: Kunder, leietakere og beboere kan bruke mobilen til å varsle om feil og avvik, kan få automatisk status og fremdrift på sakene sine og slipper å klage på dårlig oppfølging.


Derfor bør du ha et FDV-system! - Eiendomsforvaltning

Alt på et sted: All kommunikasjon foregår i samme sak, uavhengig av hvor saken kom i fra eller oppstod. Alle parter kan kommunisere med hverandre uavhengig om ressursene dine er interne eller eksterne, og disse kan også kommunisere med dine kunder

Økt effektivitet: Kutt ut manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, Post-it lapper og andre uoversiktlige metoder. Her har alle den oppdaterte informasjonen lett tilgjengelig. Dette kan medføre en besparelse på 15 til 20%!

God dokumentasjon: Med et bygg følger det mye dokumentasjon, og denne må holdes styr på. Med et godt FDV-system blir denne informasjonen lett å både finne og ivareta. Dette sikrer god informasjonstilgang for alle brukere.

Ett sted å oppdatere: Grunnlagsdata registreres ett sted og gjenbrukes i hele systemet. Det vil si at all informasjon er enkel å oppdatere, og at du unngår dobbelt registreringer.

Godt beslutningsgrunnlag: Å ha en samlet oversikt over all aktivitet i din eiendomsportefølje gir deg rask og god innsikt i situasjonen. Det setter deg også i stand til å ta gode beslutninger, med støtte i et godt datagrunnlag.

Full kontroll: Et godt FDV-system gjør at du alltid er oppdatert på gjeldende lover og regler, samt andre nødvendige oppgaver. Du vil også ha full oversikt over når tilsynsmyndigheter eller andre kommer på besøk.


Systemer for eiendomsforvaltning - Produkter

EG MainManager: Med EG MainManager kan du administrere energibruk, arealstyring, drift og vedlikehold, helpdesk, prosjekter, økonomi og historikk. Med full oversikt i ett og samme system blir det lettere å budsjettere riktig og synliggjøre avdelingens viktige arbeid.

EG Uni: EG UNI letter den daglige administrasjonen av eiendom ved å forvandle tungvinte, manuelle og papirbaserte prosesser til å bli digitale, automatiserte og enkle. Så alle vet hva de skal gjøre, og du får full oversikt.

EG ServiceBook: EG ServiceBook er et digitalt verktøy som gjør deg både proaktiv og effektiv. Det gir deg full oversikt og kontroll over alle dine bygninger, objekter, aktiviteter og avvik. Alt dokumenteres og sikrer deg god historikk.

EG Facilit: EG Facilit FDVU er et komplett system bestående av ulike moduler som kombineres etter dine behov. Skreddersy funksjonalitet for å optimalisere ditt FDVU-system.