Hva er vedlikeholdsledelse
12. november 2019

Hva er vedlikeholdsledelse?

Vedlikeholdsledelse er administrative aktiviteter og oppgaver som setter vedlikeholdsmål, strategier og ansvar. Ikke minst er det et ledelsesansvar! Les om hvorfor.

Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdsstyring er to begreper som brukes om hverandre i både faglitteratur og andre tekster, men de har samme betydning.

Før vi tar en kikk “under panseret” på begrepet, la oss få unnagjort Standard Norges papirknitrende definisjon av det:

“Alle ledelsens aktiviteter som bestemmer kravene, målene, strategiene og ansvarsområdene knyttet til vedlikehold, og implementeringen av dem ved hjelp av for eksempel vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdskontroll og forbedringen av vedlikeholdsaktiviteter og økonomi.”

Puh!

Vi ser altså at vedlikeholdsledelse er den administrative delen av vedlikeholdet – systematiske tiltak som er med på å sette vedlikeholdsmål, strategier og ansvar, og som utføres på flere nivåer i bedriften.

Vedlikeholdsavdelingen ønsker å inneha:

  • Rett kompetanse
  • Optimal vedlikeholdsteknikk for utstyret
  • Korrekt utført vedlikehold
  • Riktig intervall
  • Smidig planlegging for å ikke forstyrre produksjonen unødig
  • Tilfredsstillende dokumentasjon

... og alt dette til lavest mulig pris!

Den overordnede målsetningen for vedlikeholdsledelse er å oppnå høyere regularitet, ha et balansert forhold til kostnader, og minke risiko.

Vedlikeholdsprogram og vedlikeholdsstyringssløyfe

For å få til vedlikeholdsledelse må vi etablere et vedlikeholdsprogram. Dette skal være et verktøy for å planlegge, iverksette, utføre, rapportere og analysere vedlikeholdsaktiviteter – med ressursene, dokumentasjonen og rammebetingelsene som gjelder for deg!

Dette kaller vi vedlikeholdsstyringssløyfa:

Planlegging: Ta utgangspunkt i vedlikeholdsprogrammet og planlegg vedlikeholdsarbeidet konkret, i samarbeid med driftsansvarlig!

Utførelse: Utfør vedlikeholdsarbeidet i henhold til plan!

Rapportering: Rapporter avvik fra opprinnelig plan!

Analyse: Hvorfor oppsto avvikene? Finn rotårsaken! (Dette kan du gjøre ved å bruke “5 x hvorfor”-metoden.)

Forbedringstiltak: Én spesifikk type avvik skal ikke skal skje gjentatte ganger. Derfor må vi hele tiden forbedre oss!

… OG START PÅ NY!!!

Kontinuerlig forbedring – a never-ending story!

Vi er kjempegod på å ha vedlikeholdsprogram, planlegge og utføre (PLAN og DO i sløyfa).. Derimot er vi dårlig på å rapportere, analysere og forbedre (CHECK og ACT)!

Som et resultat av at vi bare planlegger og gjennomfører, får vi et “erfaringsbasert” vedlikeholdsprogram, og det er bare sånn halvveis modent! Et slikt vedlikeholdsprogram sitter for det meste i huet på folk og er basert på mange års erfaring med prøving og feiling – også kjent som IN-HEAD COMPETENCE!

Vel og bra, dét – men clouet med vedlikeholdsledelse er å få bunnen av sløyfa til å bite seg selv i halen! Vi må ha kontinuerlig forbedring – vi skal nemlig hele tiden bli litt bedre i morgen enn det vi var i går.

Å forbedre vedlikeholdsledelsen er ikke noe hokus pokus. Delta i nettverk, møt andre fagfolk og diskuter jevnlig med kolleger fra andre bedrifter. Det kan være mye å lære av andre!

Sjekk ut hvilke teknologier som kan være aktuelle å benytte i bedriften din. Og husk: Alle i organisasjonen må delta i diskusjonene av bedriftens systemer, også ledelsen.

Kontinuerlig forbedring er nemlig et ….

… ledelsesansvar!

Er du leder? Da er det dine valg resten av organisasjonen skal støtte seg på!

Utarbeid en strategi der det går klart frem hvordan vedlikehold skal håndteres i din bedrift for at dere skal ligge i forkant og hele tiden bli bedre. Kortversjonen av strategien bør få plass på et A4-ark – slå den gjerne opp på sentrale steder i produksjonen.

Slik minner du alle på om at godt vedlikehold, det er et kontinuerlig arbeid.

Få et konkurransefortrinn!

For å oppnå bedriftens mål med minimalt ressursforbruk må du ha så effektivt og optimalt vedlikehold som mulig. Derfor er du avhengig av å ha satt deg mål på forhånd, og å kunne sammenligne resultater opp mot disse.

  1. Vedlikeholdsmålene skal overføres til aktiviteter og oppgaver gjennom en vedlikeholdsstrategi.
  2. Strategien skal være referansepunkt for jobben med å ivareta driftssikkerheten, og vil legge grunnlaget for prioriteringer av tiltak og virkemidler.
  3. Vedlikeholdsprogrammet er verktøyet som skal sikre kontinuerlig forbedring i vedlikeholdsarbeidet, ved at dere hele tiden identifiserer avvikene, finner årsakene og – avgjørende! – gjør forbedringstiltak.

Dette er effektiv vedlikeholdsledelse i et nøtteskall.

De beste bedriftene arbeider strategisk med vedlikeholdsledelse som et konkurransefortrinn.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no