Hvordan kan vi håndtere og lære av uforutsett driftsstans
28. oktober 2019

Hvordan kan vi håndtere og lære av uforutsett driftsstans?

Når det oppstår uforutsett driftsstans i industrien, må vi ikke bare håndtere det. Vi må LÆRE av det. Slik sørger vi for at det aldri skjer igjen!

Når produksjonen får en uventet stopp, er prioriteten først og fremst å få maskineriet i gang igjen, fortere enn svint! Dette er vi veldig gode på.

Men å være verdensener i problemløsning i denne konteksten er ikke bærekraftig. Uforutsett driftsstans vil før eller siden oppstå igjen – vi vet bare ikke når!

Og som vi har vært inne på tidligere, så klarer vi ikke å gjøre så mye vedlikehold at uforutsett driftsstans aldri oppstår. Da skrur vi i filler utstyret.

Derfor nytter det ikke bare å være verdensmestere på å få maskin og utstyr opp og gå igjen, vi må LÆRE av hendelsen. Slik kan vi sørge for at det samme ikke skjer på nytt!

Driftsstansen er et faktum … så hva kan vi lære av det?

Utstyret er nede for telling, det kan alle slå fast. Det eneste som ikke står stille, er pulsen på produksjonssjefen – og kostnadene i tapt produksjon!

Men hva var det egentlig som skjedde?

Og HVORFOR skjedde det?

Se, dét må vi finne ut av. For her kan vi dra ut nyttig lærdom, slik at vi kan gjøre noe annerledes, og bedre!

Når vi skal til bunns i hvorfor driftsstansen oppsto, nytter det ikke å spørre “hvorfor skjedde det” bare én gang. Faktisk må vi spørre “hvorfor skjedde det” helt til vi har “skrellet” problemet og er inne ved kjernen.

«5 x hvorfor» er et enkelt verktøy for å finne den grunnleggende årsaken til en hendelse, også kalt rotårsaken. Eliminerer du den, får du aldri den samme feilen igjen.

Rotårsaksanalyse trenger slett ikke å ta et par år! Det kan være en 5-minutter på et A3-skjema. Lean-metoden A3 kan brukes til å analysere og bryte ned problemet i mindre biter, slik at det blir enklere å finne forbedringstiltak som fjerner rotårsaken til problemet.

Repeterende feil – dødssynden innenfor vedlikehold!

Ved å bruke “5 x hvorfor” unngår du å iverksette tiltak som bare løser symptomer, og ikke det faktiske problemet.

Resultatet av problemløsning som følge av ett eneste “hvorfor skjedde det” er kanskje at problemet er borte i noen måneder. Men så dukker det opp igjen – likt eller i litt ny ham. Problemet er håndtert, ja – men ikke løst!

Å løse de samme problemene om igjen er ikke bare frustrerende, det sløser bort energi, ressurser og penger …

Volvo-metoden

Når du får uforutsett driftsstans, er det andre oppgaver dere kan ta unna til produksjonen er oppe og går igjen?

Spør du Volvo, er svaret ja! På deres fabrikk hos söta bror har vedlikeholdsorganisasjonen små kasser der det ligger reservedeler og arbeidsbeskrivelser på småjobber. Når man får en uventet stopp på en av produksjonslinjene, kaster vedlikeholdsmedarbeideren seg på sparkesykkelen og gjør en av disse jobbene der alt ligger klart.

Hver kasse er markert med tidsforbruk, og slik får de gjort nødvendige småjobber uten å hindre produksjonen.

Dette er noe også du kan gjøre!

Verdien av dokumentasjon

Vi kan gardere oss mot at samme feil skjer igjen, men vi kan aldri garantere det! Skulle maskineriet gå i stå igjen, har du forhåpentligvis dokumentasjonen fra forrige gang det skjedde. Og der ligger fasiten, eller i det minste et svar som er kloss opptil sannheten.

Kanskje var det en uke siden sist akkurat den komponenten oppga ånden, eller kanskje var det ti år siden. Har du dokumentasjonen for hånden, har du uansett hukommelsen du trenger for å få bukt med den hersens feilen ... én gang for alle!

Dermed har du ikke bare håndtert den uforutsette driftsstansen, du har LÆRT av den!

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no