Hvorfor må du ha vedlikeholdsstyring
16. august 2022

Hvorfor må du ha vedlikeholdsstyring?

Som vedlikeholdsleder er det ditt ansvar å opprettholde teknisk nivå på maskiner, utstyr og anlegg, og å skape effektiv drift og produksjon.

For å klare det i dag, er det ikke lenger tilstrekkelig bare å forvalte maskinparken og gjøre vedlikehold etter at det oppstår svikt. Vedlikeholdsorganisasjonen må til enhver tid ha full kontroll på helsetilstanden på produksjonsutstyret, slik at man kan jobbe forebyggende og prediktivt med vedlikehold.

Vedlikeholdsstyring dreier seg hovedsakelig om å få bedriften som helhet til å jobbe målrettet og systematisk med dette – i tillegg til alle aktivitetene og oppgavene som er med på å sette vedlikeholdsmål, strategier og ansvar.

Men hvorfor må du egentlig utøve vedlikeholdsstyring? Les videre, så får du våre 8 beste grunner til det!

8 grunner til at din organisasjon må utøve vedlikeholdsstyring

 1. Dere skal sørge for at maskiner, utstyr og bygg har god helse i hele levetiden.

 2. Dere skal forebygge feil og skader som kan føre til

  • HMS-avvik
  • Produksjonsstans
  • Redusert output
  • Kalitetsavvik
  • Følgekostnader
 •  
 1. Dere skal kunne dokumentere vedlikeholdet som utføres, for å se effekt.

 2. Dere skal være i stand til å planlegge alle vedlikeholdsaktiviteter, og være i stand til å gjennomføre.

  • Rett kompetanse på rett tid med riktig verktøy og riktige reservedeler.
  • Bedre prioritering av kritiske og mindre kritiske aktiviteter
 •  
 1. Dere skal sørge for rett kompetanse i egen organisasjon. Mange medarbeidere har mye erfaring, som ikke alltid kommer fellesskapet til gode.

 2. Dere skal ha gode forbedringsprosesser, slik at dere blir bedre i morgen enn hva dere er i dag.

 3. Dere må dokumentere kostnader relatert til vedlikehold. Da får dere dokumentasjon på at vedlikeholdsstyring bidrar til bedre bunnlinje. (Og det forstår økonomisjefen)

 4. Dere sørger for å gi selskapet vårt et konkurransefortrinn i fremtiden.

Kom i gang med vedlikeholdsstyring

Føler du at du ikke har helt kontroll på alle disse elementene i dag, og det som må på plass for å få til effektiv vedlikeholdsstyring? Senk skuldrene – vedlikeholdsstyring er ikke noe hokuspokus. På tampen her får du fem gode tips til å komme i gang:

 • Sørg for forankring i ledelsen og resten av organisasjonen.
 • Utarbeid en strategi der det går klart frem hvordan vedlikehold skal håndteres i din bedrift.
 • Undersøk hva andre bedrifter gjør – det kan være mye å lære av kolleger og andre fagfolk.
 • Effektiv vedlikeholdsstyring i dag er naturlig nok digital. Sjekk ut hvilke vedlikeholdsstyringsystemer som kan være aktuelle å benytte i din bedrift.
 • Alle i organisasjonen må delta i diskusjonene om bedriftens systemer, også ledelsen.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no