Sa du IN-HEAD COMPETENCE
24. april 2019

Sa du IN-HEAD COMPETENCE?

Menneskehjernen er fantastisk og vi evner å lagre erfaring, se sammenhenger og forstå nye situasjoner. Det er dette jeg kaller «IN-HEAD COMPETENCE».

For å nyttiggjøre seg av denne unike kompetansen, er vi nødt til være tilstede, enten fysisk eller via et kommunikasjonsmedium.

Det er lett å bli personavhengig, og for å motvirke dette kreves et vedlikeholdsprogram.  Programmet skal gi oss den informasjonen vi trenger, dersom «Guruen» er på ferie uten telefondekning, eller er blitt pensjonert!

Et system er aldri sterkere enn det svakeste leddet, og i denne sammenhengen har erfaring vist at det å rapportere tilbake til vedlikeholdsprogrammet, har vært en akilleshæl i mange organisasjoner.

Et system er aldri sterkere enn det svakeste leddet!

Jeg har tidligere skrevet at forankring er ett av flere suksesskriterier for å lykkes. Forankring kreves i alle ledd av organisasjonen, også hos operatører og mekanikere. Det er deres unike kompetanse som skal dokumenteres gjennom vedlikeholdssystemet.

Om man har basert seg på leverandørens anbefalinger fra oppstart, er det stor grunn til å tro at programmet burde vært justert til å passe ditt spesifikke anlegg.

Utføres det for mye vedlikehold, eller er det nødvendig med mer forebyggende?

Er det riktig å bytte hele komponenten fremfor å kun skifte slitedeler?

Kan vi tilstandsovervåke mer av utstyret?

Hvor mye koster det å vedlikeholde maskinparken per år?

Har vedlikeholdet den effekten vi ønsker?

Dette er spørsmål vi ofte ønsker svar på. For å være i stand til å svare godt på dette, må vedlikeholdsprogrammet, være fylt med historikk, tilstrekkelig tilbakemeldinger, registrert forbruk av reservedeler og forklarende tekst og gjerne gode bilder.

IN-HEAD COMPETECE er bra isolert sett, men dette må dokumenteres og deles med andre enten det er kolleger, stedfortredere, barn og kanskje til og med barnebarn!

AMEN!

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no