Slik forhindrer du uforutsett driftsstans
25. mai 2020

Slik forhindrer du uforutsett driftsstans

Uforutsett driftsstans i industrien er både kostbart og risikofylt. Vi må bekjempe det, og det gjør vi ved å investere i vedlikehold og gode digitale verktøy for vedlikeholdsstyring.

Driftsstans som kommer ut av det blå, kan ha store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet for bedriften det gjelder. Både ansatte, nærmiljøet og selskapets omdømme utsettes for risiko. For ikke å snakke om det økonomiske tapet!

Men ...

… kan vi egentlig forhindre det uforutsette?

I realiteten kan vi ikke regne med å få nedetiden ned i null.

Men vi kan redusere den, gjennom å investere systematisk i effektiv vedlikeholdsstyring – og på den måten bli “bättre och bättre dag för dag”, som revykongen Ernst Rolf synger.

Det er nemlig i arbeidet for å oppfylle nullvisjonen at vi utvikler World Class Maintenance!

Med vedlikehold i verdensklasse, levert over tid, blir vi i stand til å lykkes med det umuliges kunst i industrien: å forhindre det uforutsette!

Hvordan får vi det så til?

Steg 1: Få på plass et vedlikeholdsprogram

I en operativ hverdag, hvor alle ledd i produksjonen skal effektiviseres, er det mye som skal holdes styr på. IN-HEAD COMPETENCE er fantastisk, og skal på ingen måte undervurderes!

Likevel har hjernen sin begrensning, og det er lett å bli personavhengig.

For å motvirke dette må vi ha et vedlikeholdsprogram, altså et verktøy for å planlegge, iverksette, utføre og rapportere vedlikeholdsaktiviteter.

Vedlikeholdsprogrammet skal fylles med dine ansattes IN-HEAD COMPETENCE. Det skal gi deg beslutningsstøtte til å gjøre de rette tiltakene for å forhindre uforutsett driftsstans.

Steg 2: Ta i bruk et digitalt vedlikeholdsstyringssystem

I kampen mot uforutsett driftsstans i industrien er det helt avgjørende å ha kontroll på helsetilstanden på produksjonsutstyret.

Kort sagt: Vi må ha godt vedlikehold.

Når dere jobber systematisk med dette, utøver dere vedlikeholdsstyring. I dette arbeidet er det alfa og omega å ha et godt vedlikeholdsstyringssystem.

… og i dag må det være DIGITALT!

Smart vedlikehold er nøkkelen

Bedrifter som vil være konkurransedyktige, må sørge for å være rustet til å møte den digitale revolusjonen i industrien.

I Industrimeldingen, som Regjeringen la fram i fjor, blir vedlikehold omtalt som en sentral faktor i morgendagens industrielle virksomhet.

Dette er fremtidsrettet og SMART vedlikehold, det vil si vedlikehold som administreres av et digitalt vedlikeholdsstyringssystem.

Med et digitalt verktøy for vedlikeholdsstyring forlenger du levetiden på maskiner og utstyr, du får bedre kontroll på vedlikeholdsoppgavene, og du reduserer uforutsett driftsstans!

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no