EG MainManager FDV-system
05. mars 2023

Hva er et FDV-system?

Et FDV-system er en forutsetning for å utøve digital eiendomsdrift i praksis. Les mer om hva et FDV-system egentlig er og kan hjelpe deg med i hverdagen.


For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av det.

Jo mer spesialisert eller komplisert et bygg er, desto større krav stilles til kunnskap om bygget – kunnskap om hvordan det er konstruert, og om de tekniske systemene i bygget. Det kreves kompetanse på hvordan bygningen og systemene skal brukes og vedlikeholdes.

Til dette kreves et godt og strukturert virksomhetssystem som gir deg full oversikt. Hva skal driftes og vedlikeholdes? Når og hvordan skal det gjøres? Hvilke ressurser og kompetanse kreves?

Et slikt system kalles et FDV-system og er en forutsetning for å utøve digital eiendomsdrift i praksis.

Et FDV-system er et IT-system som er spesiallaget for eiendom og har skreddersydd funksjonalitet for å støtte og forbedre virksomheters forvaltnings- og vedlikeholdsrutiner.

Virksomhetssystemet anskaffes av de som har ansvaret for utleie og vedlikehold av en bygning. Det kan være snakk om næringslokaler, boliger eller annen type eiendom som leies ut til eksterne eller interne leietakere.

Forenkler, automatiserer og digitaliserer

Det er vanlig å tenke på eiendomsforvaltning som et økosystem bestående av tre brukergrupper:

  • Ledelse og administrasjon
  • Drift- og vedlikeholdspersonell
  • Leietakere

Et FDV-system har som mål å koble sammen de tre partene i eiendomsforvaltning på en effektiv måte, fra start til slutt i leieforholdet. Enkel kommunikasjon og mest mulig selvbetjening er nøkkelord.

Hver av de tre partene som inngår i eiendomsforvaltning, har ulike behov og arbeidsoppgaver som må løses i løpet av leietiden. FDV-systemet brukes for å forenkle, automatisere og digitalisere disse arbeidsoppgavene.

Klarer du å bruke et FDV-system?

Et FDV-system gir stor verdi for en eiendomsforvalter. Man kan sammenligne det med banker, før og etter at de fikk nettbank. En eiendomsforvalter uten FDV-system ville ha vært som en bank uten nettbank. På samme måte som nettbank gir stor effektivitetsgevinst for en bank, gir FDV-system stor effektivitetsgevinst for en eiendomsforvalter.

Klarer du å betale en regning eller bestiller flybilletter fra mobilen? Så klart! Og derfor kan du også bruke et FDV-system. Å bruke en digital sjekkliste er like enkelt som å bruke mobilbanken – og like “ufarlig”.