EG Facilit og Oslo Universitet
18. september 2023

EG Facilit vinner kontrakt med UiO på anskaffelse av FDV-System

Universitetet i Oslo har valgt Facility Management som leverandør til deres nye FDV-System: EG Facilit FDVU.

EG Facilit leverer på alle områder sammen med underleverandør BIM2Share. Det var 12 kvalifiserte leverandører i konkurransen og UiO har kjørt en lang og grundig prosess før de tok beslutningen.

UiO begrunner valget slik: Samlet sett vurderes Facility Management sitt tilbudte system til å score best på kriteriet kvalitet etter en skjønnsmessig helthetsvurdering.

- Tilbudte system er vurdert som et komplett system som er lett å implementere og ta i bruk for forvaltningsprosesser. Oversiktlig og greit, og lett å finne frem i. Meget god på regulering. Eiendomsbasen er bygget opp på en god måte og vurdert som lett å vedlikeholde. Inn- og utleie håndteres på en bra måte, også fremleie og andre avtaleformer. Bra grensesnitt som er tilnærmet selvforklarende ved bruk.

- Samlet sett har EG Facilit den beste og mest komplette løsningen for FDV-dokumentasjon av samtlige leverandører i konkurransen. Spesielt god er søke- og filtreringsmulighetene og dokumentmottak-, kommunikasjons- og kontrollfunksjonen samt muligheten for enkelt å fordele oppgaver eller sende linker til andre brukere gjennom oppslag i FDV. Særlig god løsning for rødstrek. Godt teknisk og visuelt UI, med klok bruk av farger gir god brukeropplevelse mht. gjenfinning av FDV-dok.

- Vi er meget stolte over avgjørelsen! Vi vil med dette takke UiO for tilliten og ser fram til å samarbeide med dere, forteller Stein-Are Engstad, Facility Management.