EG MainManager
06. oktober 2023

8 fordeler ved digital boligforvaltning

Digital boligforvaltning forenkler prosessene knyttet til økonomi og administrasjon av dine boliger. Les om 8 fordeler ved å bruke digitale løsninger.


For at du skal lykkes som boligutleier, må du kunne ta gode beslutninger knyttet til økonomi og administrasjon av dine boliger og leietakere. 

For å kunne ta gode beslutninger trenger du oversikt og kontroll på en rekke faktorer, alt fra den fysiske boligmassen og eksisterende leietakere/kontrakter til innkommende søknader/interessenter og potensielle leietakere.

I dette innlegget gir vi deg 8 gode grunner til at du bør jobbe digitalt med boligforvaltning, og vi ser på fordelene dette gir deg og medarbeiderne/leietakerne dine i hverdagen.

Gode kommunikasjonslinjer

I dag foregår “alt” på mobile plattformer, og vi forventer at vi kan håndtere de fleste gjøremål digitalt, mens vi er på farten.

En god digital forvaltningsplattform er tilgjengelig både som nettside og app, og er et effektivt verktøy for kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike brukergruppene i virksomheten. Ikke minst møter du kundene/leietakerne der i der – i mobile flater. 

Mobile plattformer ivaretar innmelding av avvik, automatisk oppsett av arbeidslister, sjekklister og lagring av historikk. På den måten får du tilgjengeliggjort vesentlig informasjon om de enkelte utleieobjektene og aktivitetene som er utført på det enkelte objekt. 

Leietakere og andre som benytter boligene, får en egen kommunikasjonskanal hvor de kan se status og fremdrift i sakene sine. Samtidig får de oversikt over all kommunikasjon med deg og dine medarbeidere.

Bedre samhandling ⇒ Systematisk driftsarbeid

Når all kommunikasjon og samhandling foregår via håndholdte verktøy istedenfor via telefon, huskelapper og manuelt førte arbeidslister, har alle har oppdatert informasjon tilgjengelig til enhver tid. 

Det blir slutt på manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, Post-it-lapper og andre uoversiktlige metoder som fører til at arbeidsoppgaver blir avglemt og må purres på. Du får frigjort tid og kutter dobbeltarbeid. feilkilder og unødvendige kostnader. 

Digital boligforvaltning er en effektiv måte å jobbe på for alle rollene i organisasjonen, og det gir oversikt og mulighet til å planlegge arbeidsdagen på en mye bedre måte enn når man sitter med regneark og forvaltningssystemer som mangler spesialtilpasset funksjonalitet.

Full kontroll på økonomien

Leietakere som betaler for seg, er en forutsetning for sikker inntjening. God programvare for digital boligforvaltning har økonomifunksjonalitet som gir deg kontroll på fakturering, hvem som skylder husleie, at husleie faktisk blir betalt, osv. 

Du kan sette opp fakturavarslinger på SMS, e-post og på web/app. Dette gir mindre administrasjonsarbeid, færre purringer / antall inkassosaker, og økt inntjening.

Full oversikt og styring på lovpålagte oppgaver 

God boligforvaltning krever at man klarer å utføre oppgavene som er nødvendig, og at man oppfyller lover og forskriftskrav. I dag forutsetter dette at du har et godt og strukturert virksomhetssystem som gir deg full oversikt. 

Ved hjelp av et komplett system for digital boligforvaltning er du alltid er oppdatert og har full styring når tilsynsmyndigheter eller andre kommer på kontroll.

Fornøyde leietakere

Med digital boligforvaltning når du potensielle leietakere og tildeler riktig bolig i henhold til ønske og behov. Det blir enkelt å signere kontrakt og få gitt ut vesentlig informasjon på riktig tidspunkt. 

Leietakere forventer å alltid kunne nå deg som utleier. Ved bruk av gode, mobile forvaltningsløsninger har de et enkelt kontaktpunkt som er åpent 24/7, og de får umiddelbart svar på sine henvendelser. 

Optimalt belegg

Leietakere som opplever god service, ønsker å bli værende i dine boliger, noe som bidrar til god kontinuitet i din portefølje. 

En fleksibel og god digital forvaltningsløsning bidrar også til maksimalt belegg på andre måter:

  • Du får en egen annonseplattform der du effektivt kan presentere boligene dine for målgruppen, og i tillegg en rask søkemotor som lar leietakere finne frem til det valget som passer best for dem.
  • Det er enkelt å holde oversikt over ledig kapasitet til enhver tid. Kontrakter som utløper, er oversiktlig presentert på dashbord og i lister som kan periodiseres.

Godt beslutningsgrunnlag

Samlet oversikt over all aktivitet i din boligportefølje gir deg rask og god innsikt i løpende status og situasjon. Dette setter deg i stand til å gjøre gode prioriteringer og ta gode beslutninger, med støtte i et godt datagrunnlag.

Bedre inntjening

Med digital boligforvaltning er det enkelt å holde oversikt over ledig kapasitet. Sammen med velprøvde rutiner for kundeoppfølging, kontraktsadministrasjon og økonomioppfølging sikrer du best mulig inntjening på dine eiendommer.