EG Maintenance - Slik kan du øke levetiden på maskiner og utstyr
23. november 2023

Slik kan du øke levetiden på maskiner og utstyr

Sensorikk og maskinlæring, understøttet av menneskelig vurderingsevne og skybaserte vedlikeholdsstyringssystemer, gir deg gode muligheter til å sikre lengst mulig levetid på maskiner og utstyr.

EU og det internasjonale vedlikeholdsmiljøet har satt som mål å øke levetiden på tyngre utstyr i industrien med hele 20 prosent. Her er det store gevinster å hente, både miljømessig og økonomisk!

Hva må til for å lykkes med dette løftet?

Vedlikeholdsstyringen må bli smartere og mer effektiv.

Her er kommer de gode digitale løsningene inn i bildet!

Digitaliser vedlikeholdsstyringen!

Vedlikeholdsstyringssystemer, sensorikk og maskinlæring, i kombinasjon med menneskelig dømmekraft gir deg full oversikt på maskinparkens helsetilstand, som igjen gir seg utslag i bedre ressursutnyttelse og økt levetid.

Og jo og lengre levetid på maskiner og utstyr, desto mer optimal og kostnadseffektiv drift!

Gjør målinger – og følg dem opp!

Avansert sensorteknologi kommer nå for fullt i moderne vedlikehold. Dagens måleinstrumenter leverer mye mer nøyaktige og omfattende verdier enn for bare få år siden, og du kan nå måle nivåer, strømninger, vibrasjoner, kraft, temperatur, you name it!

Riktig bruk av sensorteknologi gir deg datastrømmer som gjør deg i stand til å forutsi hvordan utstyrets helsetilstand vil utvikle seg fram i tid.

Men – du må følge opp målingene! Å samle inn dataene er bare en begynnelse … du må også gjennomføre analyser og diagnoser basert på målingene. Her må det maskinlæring til, for å kunne tolke og kommunisere komplekse sensordata nøyaktig.

Kjører du til det ryker?

… eller evner du å forutse når det vil oppstå feil, og ta hånd om det før du ender opp med utstyrshavari og driftsstans?

All erfaring tilsier at nettopp det å gå fra en reaktiv til en proaktiv hverdag i vedlikeholdsstyringen er det klokeste vi kan gjøre når vi ønsker å ha optimalt vedlikehold, holde kostnadene nede og samtidig sørge for lengst mulig levetid på maskinparken.

Konklusjon

Ved å benytte sensorikk og maskinlæring kan gode måleresultater gi deg svært verdifull informasjon i arbeidet med å øke levetiden på produksjonsutstyret.

For å klare å forutse når det vil skje noe, og gjøre vedlikehold basert på faktiske behov, må du ha gode og riktig monterte sensorer som gir deg gode sanntidsdata om “ståda” i maskinparken.

Gode sensorer som er riktig kalibrert og overvåket på en fornuftig måte, er en forutsetning for å kunne kjøre maskiner og utstyr best mulig og lengst mulig.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt våre bransjeeksperter og fortell oss om din bedrifts behov og hvordan vi kan hjelpe deg.

Ring oss på +47 911 10 070 og få svar på dine spørsmål

Sales Executive

Erik Egeberg

Tlf:  +47 911 10 070

Email:  erieg@eg.no