EG Pasientskys datasenter
02. februar 2024

Nytt datasenter gir bedre stabilitet

Kjære kunde,

Som annonsert i forrige oppdatering har vi nå byttet til nytt datasenter. Fra torsdag 18. januar til og med søndag 21. januar gjennomførte vi en vellykket flytting av IT-infrastrukturen for Patientsky Clinic og Hove Total til et datasenter med nyere og kraftigere hardware. Datasenteret er fortsatt plassert i Oslo. Som et resultat av dette ser vi bedre stabilitet og respons i journalsystemet. I enkelte deler av systemet er det opptil 60 % forbedret ytelse, og totalt sett jobber systemet rundt 30 % raskere, med noen unntak som er uendret.

Vi ser forbedringer spesielt i lasting av meldinger i innboks, henting av ansatte og klinikk, prosessering av timer i timeboken, sending av Helfo-oppgjør og Desktop Service-stabilitet. Prosessering i laboratorie- og medisin modulene har også blitt raskere.

Det gjenstår noen mindre aktiviteter som er knyttet til flyttingen. Dersom vi vurderer det slik at driften kan påvirkes når vi utfører disse, vil vi varsle i god tid. Når disse er gjennomført, forventer vi enda et løft i opplevd ytelse. Aktivitetene vil bli gjennomført i løpet av første kvartal 2024.

Oppstart av Patientsky Clinic Brukerforum

Vi er i gang! Den 18. januar hadde vi første møte i vårt brukerforum for brukere av Patientsky Clinic, med svært ulike brukertyper representert. Dette forum skal brukes for å få enda bedre dialog med dere som bruker systemet til daglig. Få innspill på små forbedringer som kan spare sekunder og minutter i hverdagen. Noen av disse forslagene er levert allerede januar 2024. Vi har også god dialog rundt roadmap og veien videre.

Vi jobber mer enn noen gang med å forbedre produktet, og har du spørsmål eller innspill setter vi stor pris på om du tar kontakt.

Beste hilsen

Laila og hele teamet

---

Laila Aarseth
Senior Vice President
EG Healthcare Norge