Norges største elektrikerkjede går for SmartKalk
11. januar 2024

Norges største elektrikerkjede går for EG SmartKalk

Norges største elektrikerkjede EL-PROFFEN og Norges ledende leverandør av kostnadseffektiv programvare Holte, har inngått samarbeidsavtale. Holte er en del av EG. EL-PROFFEN med sine 180 medlemsbedrifter har mer enn 5000 elektrikere over hele landet. Holte har over 65 000 brukere og mer enn 45 års erfaring.

EG SmartKalk er og har vært norsk byggebransjes ledende kalkulasjonsverktøy i de siste 15 årene, med over 6 500 brukere. Holte har gjort et stort stykke arbeid med å skreddersy EG SmartKalk til elektrikere, og er nå stolte av å presentere EG SmartKalk Elektro.


Skal gjøre EL-PROFFEN medlemmer mer effektive i anbudsfasen

EG SmartKalk Elektro gjør EL-PROFFENs medlemmer bedre rustet til å gjennomføre effektive anbudsprosesser, og sikrer lønnsomheten i prosjektene. Holte har stort fokus på utvikling av programvare til elektrikere, og dette samarbeidet markerer en betydelig milepæl i satsningen på elektromarkedet.


Markedets beste kalkulasjonsverktøy

EG SmartKalk Elektro er av de mest komplette kalkulasjonsprogrammene og vil gi EL-PROFFENs medlemmer bedre oversikt i kalkylefasen.

"EL-PROFFEN fortsetter å styrke sin posisjon med å legge til rette for de beste digitale verktøyene for sine medlemmer. Med EG SmartKalk får vi markedets beste kalkulasjonsverktøy. Vi er overbevist om at EG SmartKalk vil bidra til at våre installatører kan jobbe mer effektivt og nøyaktig, slik at vi optimaliserer anbudsfasene best mulig.”, utdyper Eilef Fiskå, Digital forretningsutvikler i EL-PROFFEN.

Med EG SmartKalk vil EL-PROFFEN kunne optimalisere prisingen av prosjekter, redusere tidsbruken og forbedre prosjektstyringen. Denne digitaliseringsinnsatsen vil ikke bare forenkle arbeidsprosessene for elektrikerne, men også bidra til å opprettholde og styrke EL-PROFFENs posisjon som bransjens ledende aktør.

"Vi er svært glade for at denne avtalen er inngått. Dette partnerskapet understreker vårt kontinuerlige engasjement for innovasjon og vår forpliktelse til å tilby førsteklasses tjenester til våre elektrikere og deres kunder, og vil bli et av flere viktige verktøy i EL-PROFFENs Digitale Plattform.” sier Stein V. Fossner, administrerende direktør i EL-PROFFEN.


Start det nye året i EG SmartKalk

EG SmartKalk vil gi EL-PROFFEN muligheten til å utføre mer nøyaktige kostnadsestimater, optimalisere ressursbruken og styrke beslutningsprosessene gjennom hele prosjektets levetid. Holte ser fram til å støtte EL-PROFFEN gjennom denne digitaliseringsreisen.

"Vi er glade for å samarbeide med EL-PROFFEN. Dette samarbeidet vil ikke bare bidra til å effektivisere deres medlemmer i anbudsprosessen, men også å sette en ny standard for bruk av BIM, klimagassregnskap og andre krav som følger et prosjekt. Vi håper flest mulig av EL-PROFFENs medlemmer starter det nye året med EG SmartKalk", sier Sindre Hagestande, Industry Specialist i Holte, en del av EG.