en hytte på et fjell
03. juli 2024

Sommerhilsen og siste nytt om EG Pasientsky

Vi i EG ønsker deg en flott sommer!

Hittil i år har vi fokusert mest på stabil drift og forenklinger i arbeidsflyt i EG Pasientsky. Nå som de fleste tar en velfortjent sommerferie, ønsker vi å dele noen spennende nyheter dere kan se frem til utover høsten.


Tekniske oppgraderinger

Første halvdel av året har involvert store oppgraderinger på hardwareparken samt underliggende programvare. Dette har gitt store forbedringer i stabilitet og ytelse. Dette er noe vi fortsetter med for å sørge for at dere får best mulig daglig opplevelse.


For leger

DIPS Sky integrasjon starter pilot hos noen legekontorer nå i juli, med bredding til høsten. DIPS Sky eliminerer behovet for lokal installasjon og bruk av Pasientsky-tjenesten. Litt enklere å bruke og mer stabilitet i hverdagen.

I tillegg fortsetter vi arbeidet på integrasjon mot Sentral Forskrivningsmodul (SFM). Vi har blitt litt forsinket da vi har ventet på nødvendige endringer til HelseID som nå er løst gjennom godt samarbeid med NHN. Vi forventer å levere SFM i løpet av året.


Brukerforum for terapeuter

I 2024 startet vi opp en brukergruppe for terapeuter. Vi har gjennomført to møter så langt, og er veldig takknemlige for de viktige tilbakemeldinger og forbedringsforslag vi har fått.

Dette har gjort at vi har fått på plass flere små forenklinger i arbeidsflyten som nye hurtigtaster og forbedringer til administrativt notat. Målgruppen til brukerforumet er terapeuter, men de fleste av disse forbedringene kommer alle til gode. Vi håper å kunne fortsette det gode samarbeidet med brukergruppen i årene fremover!


Mindre forbedringer

I år har vi økt fokuset på å levere kontinuerlige, mindre endringer som kan gjøre en stor forskjell for dere som daglige brukere. Eksempler er flere snarveier, mellomlagring av sykemelding, flere autotakster, endringer til journalmaler, og lignende. Dette har vi tenkt å fortsette med parallelt med større prosjekter, med mål om minst en forbedring annenhver uke. I nærmeste fremtid har vi planlagt visuelle forbedringer til timeboken for bedre oversikt, og kvalitetsforbedringer til sykmelding.


EG Checkware

Vi har startet arbeidet med å lage en integrasjon mot EG Checkware. EG Checkware tilbyr kliniske utredningsskjemaer til leger, fysikalske behandlere og psykologer som sikrer at pasientrapporterte data blir en del av den bredere helseregistreringen, og muliggjør en sømløs flyt av informasjon mellom ulike deler av helsevesenet.


Økonomi-modulen

Vi har flere forbedringer til Økonomi-modulen under utvikling. Dette inkluderer tekniske forbedringer, regningskort og eksport av rapporter. Vi planlegger også en ny og forbedret omsetningsrapport. Vi vurderer nå flere spennende nye betalingsløsninger og regnskapsprogrammer vi kan integrere mot. Mer nyheter rundt dette følger når vi har konkret informasjon å dele.


Tips og triks

Dersom du trenger hjelp til å sette opp klinikken for sommerferien har vi samlet noen tips og triks i brukermanualen. For ytterligere hjelp, ta kontakt med vår Supportavdeling som har vanlige åpningstider gjennom hele sommeren.


Vi ønsker alle en fantastisk sommer!


Vennlig hilsen,

Alle oss i EG