Trøndelag fylkeskommune.jpg
14. juni 2024

Trøndelag fylkeskommune har fått et BIM sentrisk FDVU system for fremtiden ved hjelp av EG Facilit FDVU

Trøndelag fylkeskommune har fått et BIM-sentrisk FDVU system for fremtiden ved hjelp av EG Facilit FDVU 

Trøndelag fylkeskommune (TRFK) etterspurte et FDV-system som kunne inngå i økosystemet for Seksjon eiendom. Det skulle være BIM-sentrisk.  

TRFK er en av de store eiendomsforvalterne i Norge. Trøndelag fylkeskommune v/ Seksjon eiendom forvalter ca. 500 000 m² bygningsmasse: 32 videregående skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene. 

Trøndelag fylkeskommune valgte EG Facilit FDVU som leverandør til deres nye FDV system høst 2021. Implementeringen tok 2 år og kunden gikk i produksjon i april 2024 med stor markering i Trondheim. Kunden har BIM på alle sine 100 eiendommer og EG Facilit FDVU vil støtte FDV prosessene for flere hundre flinke fagfolk ute på disse eiendommene. Kunden har kjørt et eget prosjekt for å “bimme” opp bygninger som manglet 3D modeller, og etablert “SlimBIM” på disse byggene.  

God planlegging er viktig for et bra resultat  

Det er jobbet godt i fire arbeidsgrupper, der fagressurser fra TRFK har jobbet tett med leverandørene. Det er gjennomført utallige arbeidsmøter der man har gjennomgått krav og sett på hvordan prosesser kan utvikles og løses i det nye FDV-systemet.   

Kravspesifikasjonen til kunden var ambisiøs og godt gjennomarbeidet og inndelt etter de fire fagområdene: Eierskap, Drift og Vedlikehold (DV), Renhold og BIM. I tillegg var det beskrevet fellesfunksjonalitet og en rekke tekniske krav som skulle oppfylles. Løsningen ble levert i samarbeid med Datec AS og BIM2Share AS.  

Fokus på BIM  

Det innovative i prosjektet er tilbakeskriving til modell og utstrakt bruk av den åpne standarden IFC. Dette gir mulighet for å holde modellen oppdatert med endringer som skjer i driftsfasen. Vi kan si at den digitale tvillingen holdes oppdatert og blir beriket med informasjon fra FDV-systemet. Når det fysiske bygget "vokser" og utvikles, vil Tvillingen også vokse.  

“EG Facilit FDVU har derfor utviklet en BIM-sentrisk løsning, sammen med underleverandørene BIM2Share og Datec. Prosjektet har utfordret leverandørene til å utvikle komplisert funksjonalitet og mange nye API, slik at de forskjellige systemene skal "snakke sammen”, sier Stein-Are Engstad, CSM og Site Manager i EG Facilit FDVU. 

Kostnadsreduksjon 

Målet er at modellen skal inneholde tilstrekkelig med informasjon som etterspørres i flere sammenhenger, slik som grunnlag for forvaltning, drift, vedlikehold, renhold, ombygginger og som datakilde for andre systemer som TRFK anskaffer i fremtiden.  

“Denne investeringen i software som oppdaterer modellen, vil gi store innsparinger for TRFK i årene som kommer. Vi tror dette er et viktig bidrag i digitaliseringen som pågår, og at dette vil åpne opp muligheter som vi enda ikke klarer å se”, sier Stein-Are Engstad, EG Facilit FDVU.  

Det er utviklet kraftige verktøy for kravstilling, validering og sammenligning av modeller. Dette vil være gode verktøy når modeller skal oppdateres. Prosjektavdelingen vil derfor også ha store besparelser når de kan hente inn oppdaterte modeller fra entreprenører som har gjennomført ombygging på eksisterende bygningsmasse.  

Viktig referanseprosjekt 

Implementeringsprosjektet er nå avsluttet og vi overleverer et godt gjennomarbeidet produkt til fagfolkene i eiendomsavdelingen. Daglig bruk av systemene er i oppstartsfasen og systemene vil videreutvikles sammen med Trøndelag og alle de andre kundene av EG Facilit FDVU. Leverandøren er glad for at prosjektet har vært en suksess og at de nå kan overlevere et nytt FDV-system til TRFK, sammen med BIM2Share og Datec. 

“Vi har implementert en unik løsning for Trøndelag, sammen med våre gode partnere i BIM2Share og Datec. Kunden hadde helt spesielle krav rundt bruk av IFC modeller, der de ønsker å skrive FDV data tilbake til IFC modellen. Kunden har fått en helhetlig og modellsentrisk løsning, som gjør at modeller kan sendes ut til prosjekterende, berikes med nye data før den sjekkes inn tilbake til FDV-systemet”, sier Stein-Are Engstad, EG Facilit FDVU. 

Mer om dette prosjektet på årets EG Facilit Brukerforum 2024, 15-16 oktober i Tromsø.