Energi- og forbruksstyring på en smart måte

Med EG Ines har du et unikt verktøy til digital energistyring og energioptimalisering. Ved hjelp av kunstig intelligens blir du automatisk varslet om mulighetene for å spare energi og redusere karbonavtrykket.

 

Få informasjon om EG Ines

eg-ines

Derfor bør du velge EG Ines

EG Ines – automatiske analyser av forbruks- og værdata

EG Ines Ventilation

EG Ines Ventilation

EG Ines Ventilasjonsanalyse gir detaljert innsikt i driften av ventilasjonssystemet og kommer med forslag til hvordan du kan optimalisere tidsplanene for det enkelte anlegget i den enkelte bygningen. EG Ines ser blant annet på når det brukes vann i bygningene og analyserer deretter ventilasjonens av/på-program basert på energidata. Der det er mulig å optimalisere ventilasjonstimene, beregner og visualiserer EG Ines energi-, kostnads- og CO2-besparelser automatisk.

EG Ines foreslår tidsplaner for hverdager, lørdager, søndager og helligdager.

EG Ines Ventilationsummary.png

EG Ines Varmeforbruk

EG Ines Varmeforbruk

EG Ines Varmeforbruk deler varmekildene inn i tre typer: vannvarme, ventilasjonsvarme og basisbelastning.

EG Ines analyserer de tre formene for varmedata og sammenligner dem med aktuelle data fra tilsvarende bygninger.

Der analysen avslører unormale verdier, foreslår EG Ines den mest sannsynlige årsaken og kommer med konstruktive og konkrete forslag til hvordan du kan løse problemet.

EG Ines Heatingdistribution.png

EG Ines Varmekraftanalyse

EG Ines Varmekraftanalyse

Ved hjelp av EG Ines Varmekraftanalyse analyserer og benchmarker systemet automatisk ønsket innetemperatur og maksimalt energiforbruk i forhold til utetemperaturen.

EG Ines sørger også for å holde øye med om returvannet fra fjernvarmen er riktig avkjølt ved ulike utetemperaturer. EG Ines analyserer dessuten det løpende forbruket av varmtvann og identifiserer og rapporterer om avvik fra normen.

Til slutt analyserer EG Ines forbruket av elektrisk varme i bygninger der elektrisk varme ikke er den primære varmekilden, for å unngå unødvendig forbruk av elektrisk varme.

EG Ines Heatinglimitanalysis.png

EG Ines Benchmarking

EG Ines Benchmarking

Med EG Ines Benchmarking kan du sammenligne energiforbruk og nøkkeltall for energiforbruket i eiendomsporteføljen med tilsvarende bygninger i hele EnerKey-databasen, som rommer mer enn 20 000 lokasjoner.

Ved hjelp av EG Ines kan du raskt identifisere de stedene som ikke fungerer optimalt sammenlignet med andre tilsvarende bygninger, slik at du kan finne frem til de mest sannsynlige årsakene til den registrerte forskjellen.

EG Ines Benchmarking analyserer data på flere måter avhengig av energitype og årstid.

EG Ines benchmarking.png

EG Ines kurve

EG Ines kurve

ET-kurven gir en effektiv måte å få en omfattende oversikt over bygningens forbruksatferd umiddelbart, samtidig som den muliggjør raske tolkninger. Med ET-kurven kan du analysere forholdet mellom forbruk og utetemperatur. Den lar deg identifisere endringer mer nøyaktig enn ved å se på tradisjonell normalisert forbruk. ET-kurven danner en regresjonslinje basert på datapunkter og visualiserer oppvarmings- og kjølegrenser.

  • Oppvarmingsgrenser - når oppvarming starter
  • Kjølegrenser - når kjølesystemene aktiveres

ET-kurven fungerer for både elektrisk oppvarmede og andre oppvarmingsenergimål, og du kan velge ønsket tidsintervall og presisjonsnivå. For elektrisk oppvarmede mål kan du undersøke denne dataen basert kun på elektrisitetsforbruksdata, mens for andre oppvarmingsenergimål kan du se på totalenergiforbruket, som inkluderer både elektrisitets- og varmeforbruk.

Dette er spesielt verdifullt som analyseverktøy for elektrisk oppvarmede mål. I elektrisk oppvarmede mål er oppvarming med elektrisitet ofte en del av hovedmålingen, noe som gjør en grundig analyse utfordrende.

imageo047a.png

Kontakt oss

EG leverer innovative IT-løsninger til det offentlige basert på bred forvaltningsfaglig kompetanse, dyp praktisk kunnskap og den nyeste digitale ekspertisen kombinert med stor erfaring.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og demonstrasjoner. Vi hjelper deg gjerne.

Senior Sales Manager

Jussi Kaasalainen

Email:  juska@eg.fi