Grønne kommuner sparer penger og reduserer CO2-utslippet

Sammen med energiselskaper og offentlige og private bedrifter i Norden legger vi grunnlaget for en mer bærekraftig fremtid ved å omdanne forbruksdata for dokumentert kunnskap til handling.

Les våre kundecaser fra offentlig sektor i Finland.

Les kundecasene

Grønne kommuner