EG Facilit FDVU

Et komplett system for deg som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendom.

EG Facilit er et av de ledende selskapene i Norge innenfor FDVU. Løsningene er til for alle som eier/drifter eiendom i større skala; så som kommuner, fylkeskommuner og private eiendomsforvaltere.

Les mer om EG Facilit FDVU

EG Facilit
Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler

Moduler og funksjonalitet

Moduler og funksjonalitet i EG Facilit FDVU

Bygning

Eiendomsregister

Eiendomsregister

Full oversikt over bygg- og eiendomsdata

puslespil

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan

 • Årshjul: plan på web og mobil 
 • Oppgaver, avvik og arbeidsordre 
 • Avvik fra byggdrifter, bruker, renholder osv 
 • Lagre ditt eget oppsett  
 • Aktivitetene er tilknyttet fasilitet og ansvarlig 
 • Opprette nye avvik med tekst, bilder, tilstandsgrad osv. 
 • Støtter QR kode 
 • Send arbeidsordre til ekstern leverandør 
 • Aktiver hendelsesbaserte sjekklister 
Payroll Service

Byggeregnskap

Byggeregnskap

 • Oppfølging av kontrakter mot budsjett – utbetalt og innestående.
 • Standard kontoplan med mulighet for tilpassing til det enkelte prosjekt.
 • Budsjettering og budsjettgrunnlag.
 • Budsjettering med mulighet for kalkulering.
 • Systemet gir bedre økonomistyring i prosjekt.
 • Etterkalkulering av budsjett og prosjektkostnader.
 • Rapportering av budsjett; bestilt og utbetalt per oppgave, eiendom og prosjekt. 
 • Konti og finansieringstyper registreres på prosjekt.
 • Prosjekthåndbok med kapitler for prosjekterende byggherre, som ARK, RIB, RIV med flere
 • Prosjektfaser med maldokument for hver fase
 • Finansiering kan registreres slik at prosjektleder kan følge opp budsjett mot finansiert
administration

Utleieforvaltning

Utleieforvaltning

Administrasjon av leieavtaler, regulering, fakturering og kontraktsbehandling

Les mer om utleieforvaltning her

Hjemmeside

Mobil APP for driftspersonell

Mobil APP for driftspersonell

Mobil app for driftspersonell hvor egenkontroll og avvik kan dokumenteres direkte på mobil eller nettbrettAvvik kan dokumenteres med tekst, bilder og tilstandsgrad. Støtte for bruk av QR og NFC. 

computer

Helpdesk

Helpdesk

Facilit FDVU Helpdesk for innrapportering av behov og svikt til driftsavdelingen fra brukere ute på virksomheten.

Facilit FDVU Helpdesk kjøres integrert med Facilit FDVU Basis, som er en web-klient for planlegging og oppfølging av periodisk og ordinært vedlikehold.

person-hus

FDVU dokumentasjon

FDVU dokumentasjon

Bokmodulen organiserer FDV-dokumentasjon basert på NS 3456.

 • Driftsinstrukser og sjekklister beskrives i Facilit FDVU Basis, driftsmodul
 • Tekniske installasjoner beskrives i Facilit FDVU Basis, objektregister
 • Organiserer FDV-dokumentasjon, tekniske installasjoner og driftsinstrukser knyttet til bygningsmassen
 • Gir driftspersonell god oversikt over driftsoppgaver ved overtakelse av bygg
 • Enkelt å følge opp garantier på tekniske objekter
 
 
 
ild

Brannbok

Brannbok

Få full kontroll på alle brannrutiner med vår brannbok. Brannboken organiserer brannverndokumentasjon som har betydning for brannsikkerheten på det enkelte bygg. Facilit FDVU Brannbok henter opplysninger fra Facilit FDVU Basis og Facilit FDVU Drift som presenterer data i en digital brannbok.

 • Informasjon lagret på bygning (inkl. tegninger)
 • Bygningens aktivitetsplan for branntilsyn og brannøvelser
 • Avvik registrert mot brannfaglige aktivitetsplaner
 • Brannvern- og brannopplæringsoppgaver
 • Brannobjekter knyttet til bygninger
 • Dokumentasjon som beskriver organisering av brannrelaterte ressurser og instrukser knyttes enkelt opp til Facilit FDVU Brannbok
 • Tekniske brannverntiltak dokumenteres raskt mot bygningsdeler og installasjoner som for eksempel bærende konstruksjoner, branncelleinndeling, brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg og lignende
 • Gir oversikt over planlagt og utført brannopplæring
 • Oversiktlig dokumentasjon av planlagte og utførte kontroll- og vedlikeholdsrutiner
Ikon hænder tjek

Tilsynsbok

Tilsynsbok

 • Tilsynsboken gir en god oversikt over tilsynsrapporter og avvik knyttet til hver enkelt eiendom eller bygning.
 • Delt opp i forskjellige kapitler etter forskjellige typer tilsyn som kan forekomme på en eiendom eller bygning.
Matrikeloversigt

Matrikkel og kartintegrasjon

Matrikkel og kartintegrasjon

Kart og matrikkel integrasjon i Facilit FDVU passer for deg som forvalter eiendommer over flere lokasjoner og gir deg en visuell oversikt.

Enkel funksjon for å etablere og oppdatere bygg- og grunneiendomsdata med informasjon fra det sentrale matrikkelregistret.

 • Hurtig etablering av virksomhetens bygg- og grunneiendomsdata
 • Enkelt å identifisere bygninger, seksjoner og grunneiendommer via kartdata
 • Kombinerer data i Facilit FDVU med kartdata fra Statens Kartverk
BIM

FDVU BIM

FDVU BIM

Gir mulighet til å laste opp tegninger og modell. Du kan laste opp tegning og modell for å høste areal og informasjon fra tegning. Du kan videre tematisere i tegning basert på FDV data.

 • BIM Server med rik funksjonalitet
 • Kan høste arealer og egenskaper fra tegning / modell
 • Tematisering på data fra FDVU database
 • Fdvu dokumentasjon.
 • Støtter kjente format som IFC, RVT, DWG

 

Outlook

Arbeidsordre til leverandører

Arbeidsordre til leverandører

Send arbeidsorde med svarskjema for leverandører for å innhente tilbud eller bestillinger av en eller flere oppgaver eller avvik.

Gir leverandører tilgang til å dokumentere utførte oppgaver, dokumentasjon på gjennomførte oppgaver, samt avvik på disse registreres. Alt blir automatisk oppdatert direkte i Facilit FDVU. Krever ingen brukertilgang for leverandørene.

 • Opprettes enkelt fra oppgave- eller avvikslisten
 • Legg ved tilknyttet dokumentasjon
 • Leverandøren kan lukke oppgaver og avvik
 • Leverandøren kan registrere avvik
 • Kvittering per e-post
 • Krever ingen innlogging av leverandør
 • Angi om det er bestilling eller en forespørsel
 
Vide mere

Energioppfølging

Energioppfølging

Ved å benytte Facilit FDVU Enøk kan en oppnå reduserte energikostnader og driftspersonell blir mer energibevisste. Facilit FDVU Enøk gir bedre kontroll av energiforbruket gjennom gode rapporter.

Leveres som et tillegg til Facilit FDVU Basis og kan leveres i en forenklet versjon som kun gir tilgang til registrering og enkel rapportering på de bygg driftspersonell har ansvar for.

For brukere på et overordnet nivå benyttes Facilit FDVU Enøk for oppfølging av samtlige bygg, måleradministrasjon og utvidet rapportering.

Med Facilit FDVU Enøk kan vi følge opp energiforbruket og rapportere inn forbrukstall, fra ulike typer energimålere og energikilder. Siste nytt er at vi kan hente inn forbrukstallene fra det nasjonale Elhub registeret, for den enkelte kunde. Dette gjør at kunden slipper manuelle avlesninger hver uke. Tor Erling Andreassen, Prosjektleder i Facilit
administration

Avtaleforvaltning

Avtaleforvaltning

 • Administrer boliger og andre utleieseksjoner. Viser tilgjengelighet (ledighetsrapporter for boligtildeling).
 • Viser prosentvis utnyttelsesgrad.
 • Flettemaler for brev- og kontraktproduksjon.
 • Aktivere sjekklister ved innleie- og utleieavtaler.
 • Dynamisk prisinformasjon i avtale.
 • Ivaretar regulering iht. §4-2 og §4-3.
 • Ivaretar tidsbegrensninger iht. §9-3.
 • Datovisning av regulering, kontraktsbeløp og andre henvendelser.
eg hano integrasjon ikon

Integrasjoner

Integrasjoner

 • Fakturasystemer
 • Sak-/arkivsystemer
 • Kart og matrikkel, med grafisk visning i kart
 • Enhetsregisteret
 • Integrasjon mot økonomisystem for overføring av forbruk og faktura
 • Integrert mot Enhetsregisteret
rapportafvikling

Rapporter

Rapporter

 • Bredt utvalg av både standardrapporter og individuelt.
 • Rapportering iht. NS 3453 og NS 3453:2016.
Ressursoversikt

Register

Register

Vi har følgende registre i Facilit FDVU:

 • Eiendomsregister
 • Avtaleregister
 • Aktørregister
 • Leverandørregister
 • Leietakerregister

Oversikt over alle aktører slik som:

 • brukere i systemet
 • ansvarlige
 • leverandører
 • leietagere
 • avtaleparter
 • relevante firma

Nyheter

 • Trøndelag fylkeskommune har fått et BIM sentrisk FDVU system for fremtiden ved hjelp av EG Facilit FDVU

  Trøndelag fylkeskommune (TRFK) etterspurte et FDV-system som kunne inngå i økosystemet for Seksjon eiendom. Det skulle være BIM sentrisk.

 • Vegvesen i full utrulling av EG Facilit FDVU

  Statens vegvesen implementerte EG Facilit FDVU-system med suksess, forbedrer bygningsforvaltning og standardiserer prosesser.

 • EG Facilit vinner kontrakt med UiO på anskaffelse av FDV-System

  Universitetet i Oslo har valgt EG Facilit som leverandør til deres nye FDV-System.

 • EG avslutter oppkjøpet av Ørn Software Holding AS

  EG, et ledende nordisk programvareselskap, kunngjorde i dag avslutningen av oppkjøpet av det norske selskapet Ørn Software Holding AS.

Over 11.000 aktive brukere i EG Facilit FDVU

EG Facilit FDVU kurs, webinar og arrangementer

En oversikt over kommende kurs/webinar og arrangementer i regi av EG Facilit FDVU

EG Facilit - Brukerforum

Arrangement

Vi gleder oss til å se deg 15.-16. oktober i Tromsø!

Årets tema:

 • FDVU BIM
 • Energi og bærekraft
 • Avtaleforvaltning og areal fra tegning
 • FDV dokumentasjon
 • Maskinlæring og kunstig inteligens (KI)
 • Kundeerfaringer - flere innlegg fra brukere

Program er under utarbeiding og tema blir oppdatert fortløpende.
 

Meld deg på

Det foreligger ingen aktuelle datoer, men du kan sette deg på venteliste.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 400 05 885 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.