EG Facilit

Et komplett system for deg som forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler eiendom.

EG Facilit er et av de ledende selskapene i Norge innenfor FDVU. Løsningene er til for alle som eier/drifter eiendom i større skala; så som kommuner, fylkeskommuner og private eiendomsforvaltere.

Les mer om EG Facilit

EG Facilit
Fagmoduler
Digitale bokmoduler
Integrasjoner og støttemoduler

Moduler og funksjonalitet

ild

Brannbok

Brannbok

Få full kontroll på alle brannrutiner med vår brannbok. Brannboken organiserer brannverndokumentasjon som har betydning for brannsikkerheten på det enkelte bygg. Facilit FDVU Brannbok henter opplysninger fra Facilit FDVU Basis og Facilit FDVU Drift som presenter data i en digital brannbok.

 • Informasjon lagret på bygning (inkl. tegninger)
 • Bygningens aktivitetsplan for branntilsyn og brannøvelser
 • Avvik registrert mot brannfaglige aktivitetsplaner
 • Brannvern- og brannopplæringsoppgaver
 • Brannobjekter knyttet til bygninger
 • Dokumentasjon som beskriver organisering av brannrelaterte ressurser og instrukser knyttes enkelt opp til Facilit FDVU Brannbok
 • Tekniske brannverntiltak dokumenteres raskt mot bygningsdeler og installasjoner som for eksempel bærende konstruksjoner, branncelleinndeling, brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg og lignende
 • Gir oversikt over planlagt og utført brannopplæring
 • Oversiktlig dokumentasjon av planlagte og utførte kontroll- og vedlikeholdsrutiner
Dokumentation

FDV Dokumentasjonsbok

FDV Dokumentasjonsbok

Bokmodulen organiserer FDV-dokumentasjon etter NS 3451 – Bygningsdelstabell på 2-sifret nivå.

 • Driftsinstrukser og sjekklister beskrives i Facilit FDVU Basis, driftsmodul
 • Tekniske installasjoner beskrives i Facilit FDVU Basis, objektregister
 • Organiserer FDV-dokumentasjon, tekniske installasjoner og driftsinstrukser knyttet til bygningsmassen
 • Gir driftspersonell god oversikt over driftsoppgaver ved overtakelse av bygg
 • Enkelt å følge opp garantier på tekniske objekter
 
 
 
Dokumentbehandling

Svarskjema for leverandører

Svarskjema for leverandører

Send arbeidsorde med svarskjema for leverandører for å innhente tilbud eller bestillinger av en eller flere oppgaver eller avvik.

Gir leverandører tilgang til å dokumentere utførte oppgaver, dokumentasjon på gjennomførte oppgaver, samt avvik på disse registreres. Alt blir automatisk oppdatert direkte i Facilit FDVU. Krever ingen brukertilgang for leverandørene.

 • Opprettes enkelt fra oppgave- eller avvikslisten
 • Legg ved tilknyttet dokumentasjon
 • Leverandøren kan lukke oppgaver og avvik
 • Leverandøren kan registrere avvik
 • Leverandøren kan legge ved dokumentasjon
 • Kvittering per e-post
 • Krever ingen innlogging av leverandør
 • Angi om det er bestilling eller en forespørsel
 
Matrikeloversigt

Martrikkel og kartintegrasjon

Martrikkel og kartintegrasjon

Kart og matrikkel integrasjon i Facilit FDVU passer for deg som forvalter eiendommer over flere lokasjoner og gir deg en visuell oversikt.

Enkel funksjon for å etablere og oppdatere bygg- og grunneiendomsdata med informasjon fra det sentrale matrikkelregistret.

 • Hurtig etablering av virksomhetens bygg- og grunneiendomsdata
 • Enkelt å identifisere bygninger, seksjoner og grunneiendommer via kartdata
 • Kombinerer data i Facilit FDVU med kartdata fra Statens Kartverk
computer

Helpdesk

Helpdesk

Facilit FDVU Helpdesk for innrapportering av behov og svikt til driftsavdelingen fra brukere ute på virksomheten.

Facilit FDVU Helpdesk kjøres integrert med Facilit FDVU Basis, som er en web-klient for planlegging og oppfølging av periodisk og ordinært vedlikehold.

Facility management

Utleie og avtaleforvaltning

Utleie og avtaleforvaltning

Utleieadministrasjon av boliger og andre typer utleieobjekter (Tomter, båtplasser etc.).

Inneholder en enkel og slagkraftig systematikk for administrasjon av leieavtaler. Modulen er godt utprøvd og utviklet i over 20 år.

Vide mere

Enøk

Enøk

Ved å benytte Facilit FDVU Enøk kan en oppnå reduserte energikostnader og driftspersonell blir mer energibevisste. Facilit FDVU Enøk gir bedre kontroll av energiforbruket gjennom gode rapporter.

Leveres som et tillegg til Facilit FDVU Basis og kan leveres i en forenklet versjon som kun gir tilgang til registrering og enkel rapportering på de bygg driftspersonell har ansvar for.

For brukere på et overordnet nivå benyttes Facilit FDVU Enøk for oppfølging av samtlige bygg, måleradministrasjon og utvidet rapportering.

Med Facilit FDVU Enøk kan vi følge opp energiforbruket og rapportere inn forbrukstall, fra ulike typer energimålere og energikilder. Siste nytt er at vi kan hente inn forbrukstallene fra det nasjonale Elhub registeret, for den enkelte kunde. Dette gjør at kunden slipper manuelle avlesninger hver uke. Tor Erling Andreassen, Prosjektleder i Facilit
Integration

Integrasjoner

Integrasjoner

Over 11.000 aktive brukere i EG Facilit FDVU

Referencekunderkunder-facilit.jpg

Nyheter fra EG Facilit

 • Bli mer effektiv med full oversikt over eiendommene dine

  FDV-systemer for eiendomsforvaltning gir bedre oversikt, effektiv kommunikasjon, og reduserer risiko. Passer for forvaltere, driftspersonell og leietakere.

 • Vegvesen i full utrulling av EG Facilit FDVU

  Statens vegvesen implementerte EG Facilit FDVU-system med suksess, forbedrer bygningsforvaltning og standardiserer prosesser.

 • EG Facilit vinner kontrakt med UiO på anskaffelse av FDV-System

  Universitetet i Oslo har valgt EG Facilit som leverandør til deres nye FDV-System.

 • Hva er fordelene ved et FDV-system?

  Et FDV-system forenkler, automatiserer og digitaliserer dine arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold av bygg. Les om fordelene ved å bruke et FDV-system.

 • EG avslutter oppkjøpet av Ørn Software Holding AS

  EG, et ledende nordisk programvareselskap, kunngjorde i dag avslutningen av oppkjøpet av det norske selskapet Ørn Software Holding AS.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester?
Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 400 05 885 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.