Tilpasset din helsestasjon

 

Eg Infodoc Logo

 

EG Infodoc (tidl. Infodoc SKY) understøtter alle arbeidsprosesser på helsestasjonen og har egne fagjournaler for lege, helsesykepleier og jordmor. Journalsystemet inneholder blant annet gruppevis journalføring, maler for årsbestemte undersøkelser og rapporter for oppfølging av manglende undersøkelser. 

EG Infodoc er integrert med Helsenorge og DigiHelsestasjon for sikker digital dialog mellom innbyggerne og helsestasjonen.

Legen som snakker med et barn og hennes far

Journal

Vi har utviklet gode konverteringsrutiner for journaldata fra konkurrerende journalsystemer. Alle konverterte data kan søkes opp i journalen når du tar i bruk EG Infodoc.

Ikon for EG Infodoc Journal Generelt

Generelt

Generelt

 • Tydelig grafiske fremstilling av percentiler mot normalkurver i henhold til WHO-standarden (justert etter Bergensstudien)
 • Oppdaterte skjema og veiledere for helsestasjon
 • Gruppevis journalføring
 • Helintegrert SYSVAK, inkludert alle typer vaksineringer. Automatisk innsendelse og mulighet for å hente vaksiner fra SYSVAK
 • Et stort antall hurtigtaster for effektiv bruk av journalen
 • Bilder i journalen
 • Gode søkemuligheter i historisk journal – inkludert konverterte data
 • Snarveier til innhold i journalnotat (notatmal) med tekst, diagnose, takster og skjema.
 • Korrespondansedokument kan løsrives og trekkes ut i et eget bilde, slik at det kan vises ved siden av andre deler av journalen.
 • Mulig å jobbe med flere pasientjournaler samtidig.
 • Mulig å kopiere innhold i et notat til nytt notat.
Ikon for EG Infodoc Journal NHN Personregister

NHN Personregister

NHN Personregister

 • Automatisk oppdatering av personalia og adresse når man åpner en journal. Opplysninger hentes fra NHN personregister (Folkeregister)
 • Søk i NHN Personregister for å opprette journal med personalia
Ikon for EG Infodoc Journal Administrasjon

Administrasjon

Administrasjon

 • Grupper: skoler, klasser, barselgrupper
 • Sikker og enkel administrasjon av tilgangsstyring
 • Enkelt å opprette ny bruker
 • Innlogging med sikkerhetsnivå 4
 • Automatisk oppdatering av EG Infodoc uten nedetid
 • Backup er inkludert, kjører hvert 5-10 minutt
Ikon for EG Infodoc Journal Medikasjon

Medikasjon

Medikasjon

 • Oppslag Felleskatalogen
 • Strukturert dosering
 • Opp- og nedtrappingsplan
 • Interaksjonskontroll
 • Forskrivningsstøtte med oppdatert produkt- og prisliste
Ikon for EG Infodoc Journal NHN Adresseregister

NHN Adresseregister

NHN Adresseregister

 • Enkelt søk og opprettelse av kommunikasjonspartnere via NHN Adresseregister
 • Alle oppføringer fra NHN oppdateres automatisk

Priseksempler

Fra kun én person til over 20 – alle tjenester og funksjoner er inkludert i prisen!