Tilpasset din kommune

Eg Infodoc Logo

 

EG Infodoc (tidl. Infodoc SKY) er et komplett og driftssikkert journalsystem i skyen, som alltid har på plass det siste av elektronisk kommunikasjon og viktig funksjonalitet. EG Infodoc har vært i bruk i over 40 år, og er tilpasset din kommunehelsetjeneste.

Alle tjenester og funksjoner er inkludert i prisen!

Setoskop

Journal

Vi har utviklet gode konverteringsrutiner for journaldata fra konkurrerende journalsystemer. Alle konverterte data kan søkes opp i journalen når du tar i bruk EG Infodoc.

Ikon for EG Infodoc Journal Generelt

Generelt

Generelt

 • Hurtigtaster
 • Bilder i journalen
 • Gode søkemuligheter i historisk journal
 • Snarveier til innhold i journalnotat (notatmal) med tekst, diagnose, takster, skjema.
 • Korrespondansedokument med Word-funksjonalitet og stavekontroll. 
 • Korrespondansedokument kan løsrives og trekkes ut i et eget bilde. Slik at det kan vises ved siden av andre deler av journalen.
 • Mulig å jobbe med flere pasientjournaler samtidig
 • Mulig å kopiere innhold i et notat til nytt notat 
Ikon for EG Infodoc Journal NHN Personregister

NHN Personregister

NHN Personregister

 • Automatisk oppdatering av personalia og adresse når man åpner en journal. Opplysninger hentes fra NHN personregister (Folkeregister)
 • Søk i NHN Personregister for å opprette journal med personalia
Ikon for EG Infodoc Journal Medikasjon

Medikasjon

Medikasjon

 • E-resept med PLL, pasientens legemiddelliste
 • Oppslag reseptformidler
 • Oppslag Felleskatalogen og forskrivningsstøtte med oppdatert produkt- og prisliste
 • Strukturert dosering
 • Opp- og nedtrappingsplan
 • Interaksjonskontroll
Ikon for EG Infodoc Journal Sykmelding

Sykmelding

Sykmelding

 • Elektronisk sykmelding og elektronisk dialog - NAV
 • Stilling og stillingsprosent lagres til kartotek ved skriving i sykmelding
 • Ved sending av sykmelding settes L-takstene automatisk
 • Elektronisk refusjonssøknad til NAV, med mulighet til å motta elektroniske svar på søknaden
Ikon for EG Infodoc Journal Lab

Lab

Lab

 • Internlab
 • Integrasjoner til de mest brukte medisinske apparater
 • Elektronisk rekvirering til private og offentlige aktører: Interactor, Fürst og Unilabs
 • Labsvar direkte i pasientjournal
 • God oversikt i labtabellen, muligheter for ulik sortering og datobegrensning
 • Forenklet signering av labsvar uten å åpne journal
 • Norsk labkodeverk 
Ikon for EG Infodoc Journal NHN Adresseregister

NHN Adresseregister

NHN Adresseregister

 • Enkelt søk og opprettelse av kommunikasjonspartnere via NHN Adresseregister
 • Alle oppføringer fra NHN oppdateres automatisk
Ikon for EG Infodoc Journal Administrasjon

Administrasjon

Administrasjon

 • Sikker og enkel administrasjon av tilgangsstyring
 • Enkelt å opprette ny bruker
 • Innlogging med sikkerhetsnivå 4
 • Automatisk oppdatering av EG Infodoc uten nedetid
 • Backup er inkludert, kjører hvert 5-10 minutt
 • Fastlegelisten legges inn automatisk den første i hver måned
Hospitalmodul

Legevakt

Legevakt

KAD-seng

DMS/KAD

DMS/KAD

Ikon for en Helsestasjon

Helsestasjon

Helsestasjon

 • Tydelig grafiske fremstilling av percentiler mot normalkurver i henhold til WHO-standarden (justert etter Bergensstudien)
 • Oppdaterte skjema og veiledere for helsestasjon
 • Gruppevis journalføring
 • Helintegrert SYSVAK, inkludert alle typer vaksineringer. Automatisk innsendelse og mulighet for hente vaksiner fra SYSVAK.
Ikon for flere helsepersonell

Flere helsepersonell

Flere helsepersonell

Fysioterapi

 • Elektronisk oppgjør 
 • Gruppevis journalføring

Priseksempler

Fra kun én person til over 20 – alle tjenester og funksjoner er inkludert i prisen!