Tilpasset ditt spesialistpraksis

Eg Infodoc Logo

 

EG Infodoc (tidl. Infodoc SKY) brukes i ulike typer spesialistpraksiser og har tilpasninger til fagområdene. Eksempelvis inneholder systemet egen arbeidsflate for gynekologiske undersøkelser som blant annet inkluderer gynekologisk anamnese. Hudlegenes system inneholder undersøkelsene prikktest, lappetest og lysbehandling. EG Infodoc er også integrert med de aller fleste apparater som er i bruk i norske øyelegepraksiser.

Med EG som leverandør kan du være sikker på at du alltid har på plass det siste av elektronisk kommunikasjon og viktig funksjonalitet.

Videokonsultasjon med en spesialist

Journal

Vi har utviklet gode konverteringsrutiner for journaldata fra konkurrerende journalsystemer. Alle konverterte data kan søkes opp i journalen når du tar i bruk EG Infodoc.

Ikon for EG Infodoc Journal Generelt

Generelt

Generelt

 • Enkel registrering og rapportering av NPR-data 
 • Et stort antall hurtigtaster for effektiv bruk av journalen
 • Bilder i journalen
 • Gode søkemuligheter i historisk journal og korrespondansedokumenter
 • Snarveier til innhold i journalnotat (notatmal) med tekst, diagnose, takster og skjema
 • Korrespondansedokument kan løsrives og trekkes ut i et eget bilde, slik at det kan vises ved siden av andre deler av journalen
 • Mulig å jobbe med flere pasientjournaler samtidig
 • Mulig å kopiere innhold i et notat til nytt notat
 • SYSVAK – vaksinemodul
Ikon for EG Infodoc Journal NHN Personregister

NHN Personregister

NHN Personregister

 • Automatisk oppdatering av personalia og adresse når man åpner en journal. Opplysninger hentes fra NHN personregister (Folkeregister)
 • Søk i NHN Personregister for å opprette journal med personalia
Ikon for EG Infodoc Journal Medikasjon

Medikasjon

Medikasjon

 • E-resept PLL, pasientens legemiddelliste
 • Oppslag reseptformidler
 • Oppslag Felleskatalogen og forskrivningsstøtte med oppdatert produkt- og prisliste
 • Verktøy og rapport
 • Strukturert dosering
 • Opp- og nedtrappingsplan
 • Interaksjonskontroll
Ikon for EG Infodoc Journal Sykmelding

Sykmelding

Sykmelding

 • Elektronisk sykmelding og elektronisk dialog - NAV
 • Stilling og stillingsprosent lagres til kartotek ved skriving i sykmelding
 • Ved sending av sykmelding settes L-takstene automatisk
 • Elektronisk refusjonssøknad til NAV, med mulighet til å motta elektroniske svar på søknaden
Ikon for EG Infodoc Journal Lab

Lab

Lab

 • Internlab
 • Integrasjoner til de mest brukte medisinske apparater
 • Elektronisk rekvirering til private og offentlige aktører: Interactor, Fürst og Unilabs
 • Labsvar direkte i pasientjournal
 • God oversikt i labtabellen, muligheter for ulik sortering og datobegrensning
 • Forenklet signering av labsvar uten å åpne journal
 • Norsk labkodeverk 
Ikon for EG Infodoc Journal NHN Adresseregister

NHN Adresseregister

NHN Adresseregister

 • Enkelt søk og opprettelse av kommunikasjonspartnere via NHN Adresseregister
 • Alle oppføringer fra NHN oppdateres automatisk
Ikon for EG Infodoc Journal Administrasjon

Administrasjon

Administrasjon

 • Sikker og enkel administrasjon av tilgangsstyring
 • Enkelt å opprette ny bruker
 • Innlogging med sikkerhetsnivå 4
 • Automatisk oppdatering av EG Infodoc uten nedetid
 • Backup er inkludert, kjører hvert 5-10 minutt
 • Fastlegelisten legges inn automatisk den første i hver måned

Priseksempler

Fra kun én person til over 20 – alle tjenester og funksjoner er inkludert i prisen!