10 grunner til hvorfor du bør anskaffe et styringssystem for kvalitet og ledelse
07. februar 2023

10 grunner til hvorfor du bør anskaffe et styringssystem for kvalitet og ledelse

Alle virksomheter, uavhengig av størrelse eller bransje, kan ha nytte av et styringssystem. Systemet kan bidra til å sikre effektivitet, kvalitet og konformitet, samt øke produktivitet og lønnsomhet.

Hvem har størst nytte av et styringssystem?

Virksomheter som har et stort volum av prosesser, samarbeider med mange eksterne partnere eller har strenge krav til kvalitet og sikkerhet, vil ofte ha størst nytte av et digitalt styringssystem. Systemet gir dem mulighet til å effektivt lede og styre disse prosessene, samt å sikre at de oppfyller relevante standarder og krav.

10 gode grunner for å gå til anskaffelse av et digitalt styringssystem:

  1. Bedre kontroll: Et styringssystem for kvalitet og ledelse gir deg bedre oversikt over bedriftens prosesser og aktiviteter, noe som fører til en mer effektiv kontroll av kvaliteten på produktene og tjenestene. Dersom systemet er sky-basert vil det også være tilgjengelig 24/7 fra både PC og mobile enheter.

  2. Bedre beslutningstaking: Når du har et digitalt system for administrasjon og ledelse, så gir det bedriften en bedre oversikt over alle data og indikatorer. Denne informasjonen kan benyttes til å generere visuelle rapporter, noe som gir grunnlag for informert beslutningstaking og økt lønnsomhet.

  3. Økt effektivitet: Elektroniske styringssystemer kan bidra til å forenkle og automatisere mange av bedriftens prosesser, noe som fører til økt produktivitet og reduksjon av feil. Dette kalles også et prosesstyringsverktøy.

  4. Bedre samarbeid: Et digitalt ledelsesverktøy gir bedriften mulighet for å samarbeide på en mer effektiv måte, både internt og med eksterne partnere, noe som kan føre til økt samarbeidseffektivitet og bedre resultater. Både kunder og leverandører setter pris på brukervennlig og rask kommunikasjon.

  5. Økt kundetilfredshet: Bedrifter som implementerer et ledelsessystem for kvalitet vil være bedre i stand til å sørge for at produkter og tjenester oppfyller kundenes krav og forventninger, noe som fører til økt kundetilfredshet.

  6. Positiv merkevarebygging: Bedrifter med et velfungerende kvalitetssystem har en tendens til å ha en mer positiv merkevarebygging, noe som kan føre til økt anerkjennelse og troverdighet overfor kunder og andre interessenter. Dette vil også bidra til å øke bedriftens synlighet på søkemotorer som Google.

  7. Kostnadsbesparelse og økt lønnsomhet: Bedrifter som implementerer et styringssystem for kvalitet vil ofte ha en bedre kontroll over kostnadene, noe som kan føre til økte marginer og lønnsomhet.

  8. Forbedret kvalitet: Et styringssystem for kvalitet gir en bedrift mulighet til å identifisere og løse kvalitetsproblemer, noe som igjen fører til en økt kvalitet på produkter og tjenester. Flere systemer tilbyr blant annet verktøy for forbedringsforslag og avviksbehandling.

  9. Konformitet med standarder: Styringssystemet kan sørge for at bedriften oppfyller relevante bransje- og kvalitetsstandarder, noe som kan bidra til å øke anerkjennelse og tillit overfor kunder og andre interessenter. Dette omfatter også de kjente ISO-standardene.

  10. Konkurransefordel: Bedrifter som har et velfungerende styringssystem for kvalitet og ledelse vil ofte ha en konkurransefordel i forhold til andre bedrifter som ikke har dette. Det er sannsynlig at de arbeider mer effektivt og leverer høy kvalitet på sine produkter og tjenester.