Bærekraft
19. juni 2024

Ny ledelsesstandard for FNs bærekraftsmål - ISO 53001

ISO har besluttet å utarbeide en standard for ledelsessystemer for bærekraft, ISO 53001. Denne standarden vil påvirke de fleste av ISOs eksisterende ledelsesstandarder, inkludert ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, samt mange flere av de øvrige 40-talls standardene for ledelsessystemer. Utviklingen av ISO 53001 og veiledningen ISO 53002 er allerede godt i gang, og Standard Norge er aktivt involvert i arbeidet.

Tidsplan

  • ISO 53002 (Veiledning for implementering av FNs bærekraftsmål):

    • Forventet publisering: 2. kvartal 2024
    • Finnes nå som et utkast tilgjengelig her
  • ISO 53001 (Kravstandard):

    • Forventet publisering: 2. kvartal 2025

Implementering

Det er mulig å bruke veiledningen ISO 53002 for å starte integreringen av FNs bærekraftsmål i ledelsessystemer basert på eksisterende ISO-standarder før kravstandarden ISO 53001 blir utgitt. Dette gir en god mulighet til å komme i gang med bærekraftarbeidet på en strukturert måte.

Sertifisering

Når kravstandarden ISO 53001 kommer i 2025, vil det sannsynligvis bli mulig å bli ISO-sertifisert i henhold til denne standarden.

Se opptak fra frokostmøte

Få mer innsikt i den nye ISO 53001-standarden ved å se på opptaket av frokostmøtet som Standard Norge avholdt 8. november 2023.
Klikk her: Se opptak