Uthevede Funksjoner

EG Pasientsky har nyttige funksjoner for både legen og de som jobber på legekontoret

Konsultasjon med en pasient

Generelt

EG Pasientsky er spekket med smarte designvalg som gjør arbeidsdagen din enklere. Det finnes nyttige verktøy gjennom hele systemet.

Enda flere funksjoner

Dette er bare et lite utvalg av det PatientSky Clinic tilbyr. Få en helt gratis demo for å få en full oversikt.

Bestill Demo

Skjermbilde av EG Pasientsky

Journal

Hjertet av systemet vårt som gir deg en fullstendig oversikt over pasientens medisinske historie. Journalnotater lagres automatisk. Søk og filtrer basert på medisinsk problem, lag administrative notater og skriv ut det du har behov for.

Klinikk​administrator

Hold oversikt og tilrettelegg alt på klinikken. Klinikkadministrator har mange muligheter for å sette opp og administrere innstillinger for alle klinikkens brukere og moduler. Endre tilganger, steng klinikken i ferier og høytider, og sett opp timebøker. Det er du som bestemmer.

Lab

Lab-modulen gir deg mulighet til å rekvirere analyser og prosedyrer, i tillegg til å kunne registrere resultater på analysene direkte inn i systemet. Lab-modulen benytter NLK-koder (Norsk Laboratoriekodeverk) for å sikre strukturerte data. Vi har også integrasjon mot de største leverandørene av laboratorietjenester.

Medisin

Medisinmodulen gir deg en oversikt over alle pasientens resepter, legemidler, næringsmidler, medisinsk utstyr og vaksiner. I samarbeid med NHN skal vi erstatte Medisinmodulen vår med en integrasjon mot SFM (Sentral forskrivningsmodul).

Post

Kommuniser direkte med pasienter og ansatte på klinikken. Send PDF-filer og bilder, og fakturer for e-konsultasjoner.

Telefoni

Administrer innkommende og utgående anrop. Synkroniser med timeboken for å åpne og lukke telefonlinjen automatisk etter klinikkens åpningstid. Koble samtaler til en spesifikk ansatt. Øyeblikkelig hjelp-samtaler markeres for prioritet.

Timebok

Få oversikt over timene i kalenderen. Sett opp timetyper, bestem hvem som kan bestille dem og muliggjør online bestilling. Sett opp årsplan og legg inn når du har fridager på få minutter.

Tidslinje

Få en kronologisk oversikt over pasientens objektive målinger. Analyser resultater og overvåk trender.

Tilbake​melding

Forespør og følg opp tilbakemeldinger og pasienttilfredshet automatisk. Send en automatisk generert spørreundersøkelse 24 timer etter timen, og hent inn målbare scoringer og kommentarer.

Video

Sett opp videokonsultasjoner. Pasientene bruker appen eller datamaskinen sin for å entre et virtuelt venterom, og du blir varslet når de er klare.

Økonomi

Kalkuler pasientens regninger, følg opp utestående betalinger, og gjør opp forsikringssaker automatisk. Systemet kan også integreres med betalingsterminalen på klinikken. Økonomimodulen gir deg også nyttige verktøy og rapporter som hjelper deg å holde oversikt og administrere klinikkens økonomi.