Uthevede Funksjoner

EG Pasientsky har nyttige funksjoner for både terapeuten og helsepersonell som jobber med dem.

Pasient under behandling hos terapueten sin

Generelt

EG Pasientsky er spekket med smarte designvalg som gjør arbeidsdagen din enklere. Det finnes nyttige verktøy gjennom hele systemet.

Journal

Hjertet av systemet vårt som gir deg en fullstendig oversikt over pasientens medisinske historie. Journalnotater lagres automatisk. Søk og filtrer basert på medisinsk problem, lag administrative notater og skriv ut det du har behov for.

Klinikk​administrator

Hold oversikt og tilrettelegg alt på klinikken. Klinikkadministrator har mange muligheter for å sette opp og administrere innstillinger for alle klinikkens brukere og moduler. Endre tilganger, steng klinikken i ferier og høytider, og sett opp timebøker. Det er du som bestemmer.

Post

Kommuniser direkte med pasienter og ansatte på klinikken. Send PDF-filer og bilder, og fakturer for e-konsultasjoner.

Telefoni

Administrer innkommende og utgående anrop. Synkroniser med timeboken for å åpne og lukke telefonlinjen automatisk etter klinikkens åpningstid. Koble samtaler til en spesifikk ansatt. Øyeblikkelig hjelp-samtaler markeres for prioritet.

Timebok

Få oversikt over timene i kalenderen. Sett opp timetyper, bestem hvem som kan bestille dem og muliggjør online bestilling. Sett opp årsplan og legg inn når du har fridager på få minutter.

Tidslinje

Få en kronologisk oversikt over pasientens objektive målinger. Analyser resultater og overvåk trender.

Tilbake​melding

Forespør og følg opp tilbakemeldinger og pasienttilfredshet automatisk. Send en automatisk generert spørreundersøkelse 24 timer etter timen, og hent inn målbare scoringer og kommentarer.

Video

Sett opp videokonsultasjoner. Pasientene bruker appen eller datamaskinen sin for å entre et virtuelt venterom, og du blir varslet når de er klare.

Økonomi

Kalkuler pasientens regninger, følg opp utestående betalinger, og gjør opp forsikringssaker automatisk. Systemet kan også integreres med betalingsterminalen på klinikken. Økonomimodulen gir deg også nyttige verktøy og rapporter som hjelper deg å holde oversikt og administrere klinikkens økonomi.