Kundereferanse

ALPI Danmark

ALPI har tatt et stort skritt på veien mot et rent elektronisk skrivebord, slik at visjonen om å jobbe raskere og mer effektivt kan realiseres.

ALPI Danmark

ALPI Danmark

Innføringen av elektronisk dokumentbehandling har gjort det mulig å fjerne mange reoler og blant annet rydde plass for nye medarbeidere. I tillegg har skanningen av bilag gjort arbeidet langt mer fleksibelt. Dermed kan de ansatte i ALPI jobbe mer effektivt og koble seg på systemet hjemmefra, ettersom det går med samme hastighet som på arbeidsplassen.

Elektronisk chartek
Den elektroniske tilgangen til dokumenter har gitt ALPI mange fordeler. Bedriften kan yte bedre service, ettersom bestillinger via e-post og andre relevante, interne og eksterne dokumenter rykker inn i det elektroniske chartek. ALPI bruker derfor mindre tid på arkivering og papirhåndtering.

Nettbasert selvbetjening for kundene
Implementering av webbooking/e-service har vist seg å være en kjempesuksess. Det er enkelt for ALPIs kunder å finne frem til en tidligere bestilling og for eksempel bare endre data vedrørende volum.

Effektivisering med flerleddet disponering
I tillegg har prosjektet med flerleddet disponering gitt effektiviseringsmuligheter på flere områder. Det har gitt ALPI bedre oversikt over forsendelser som firmaet håndterer, og dermed også mulighet til å styre overdragelser mellom avdelingene bedre. Videre er det mulig å søke på postnumre og se andres bestillinger og turer, slik at man for eksempel kan unngå at forskjellige avdelinger sender biler til samme hentested.

Samlet sett har ALPI spart mye tid på intern avregning. Den går nå automatisk inn som inntekt på den nasjonale avdelingens konti og utgiftsføres automatisk i de andre avdelingene. Dermed sparer ALPI tid både hos speditørene og i regnskapsavdelingen, som nå nesten ikke behandler interne bilag. 

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt vårt team av bransjeeksperter, fortell hvilke behov din bedrift har og hvordan vi kan hjelpe deg.

Director, Transport & Logistics

Søren Grodt-Andersen

Tlf:  +45 7220 7908

Email:  sotgr@eg.dk