En helhetlig løsning møter studentsamskipnadenes behov

EG Uni bidrar til effektiv studentboligdrift gjennom å levere løsninger for økonomi, administrasjon, drift og vedlikehold til en rekke av landets studentsamskipnader.

EG Uni