Forvaltningssystemet EG Uni Eiendom implementeres hos SINN

SINN har totalt 1720 studentboliger til leie, og disse er fordelt på Lillehammer, Hamar, Blæstad, Elverum, Evenstad og Rena. SINNs virksomhetsområder omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud.

EG Uni