Frost Eiendom digitaliserte og effektiviserte driften sin med EG Uni

EG Uni har bidratt til betydelig forenkling og effektivisering av forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen. Med mer enn 1.300 boliger og 12 000 kvm næringsareal, er Frost Eiendom et av Midt-Norges ledende eiendomsselskaper.

EG Uni