Kundereferanse

Energibedriftene

Xellent er mye brukt i energisektoren og er utviklet av EG på toppen av en Axapta-standardløsning fra Microsoft.

Forsyningsvirksomhederne i Aalborg

Energibedriftene

Vi er blitt langt mer effektive, og løsningen åpner mange muligheter på lang sikt. Lars Jensen, prosjektleder, energibedriftene i Aalborg

Liberaliseringen av hele den danske energisektoren krever at samtlige energileverandører og -distributører i Danmark omstiller seg. Energibedriftene i Aalborg, som blant annet leverer strøm og varme til 90 000 kunder, valgte bransjeløsningen Xellent fra IT-leverandøren EG Utility som hjelpemiddel i omstillingsprosessen. Resultatet er eliminering av papirrutiner, effektiv kommunikasjon og frigjøring av ressurser.

Synergieffekt med Xellent, som er utbredt i energisektoren
"Vi ønsket en løsning som bygde på et standardprogram, slik at det ble enkelt å integrere våre øvrige Microsoft-produkter. Samtidig benytter flere bedrifter innen energisektoren Xellent, så vi har et interessefellesskap der vi kan dra nytte av hverandres erfaringer og komme med forslag til forbedringer", sier Lars Jensen.

Oversikt for kundene og frigjorte ressurser i administrasjonen
"Med denne løsningen blir kundenes fakturaer veldig oversiktlige. Vi bruker søylediagrammer og samler summer på en oversiktlig forside, og utdyper detaljene i vedlegg. Det vil ganske sikkert gi færre telefoniske og personlige henvendelser, fordi kundene forstår innholdet umiddelbart. Dermed kan vi frigjøre ressurser i administrasjonen til andre oppgaver,” sier Lars Jensen.

Kontakt oss

Vil du høre mer om våre produkter og tjenester? Kontakt vårt team av bransjeeksperter, fortell hvilke behov din bedrift har og hvordan vi kan hjelpe deg.

Senior Sales Executive

Frida Grahn