Ansvarsrett Teori og Praksis

Kurset passer for alle som påtar seg ansvarsrett som ansvarlig søker og gir kunnskap om hvilke plikter rollen innebærer og hvordan dette kan dokumenteres.

Kursdeltager med headset

Ansvarlig søker har et omfattende ansvar. Blant mange oppgaver skal søker sikre at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar, og så koordinere disse foretakene. Men hva innebærer egentlig dette og hvordan løser vi denne oppgaven rent praktisk? Kurset "Ansvarsrett i teori og praksis" viser deg det.

I 2020 avsa høyesterett en dom hvor et arkitektfirma, som var ansvarlig søker, ble holdt erstatningsansvarlig for boligkjøperens tap som følge av feil ved nyoppførte boliger. Selv om søker i det vesentlige kun har en "påse-plikt", kan altså konsekvensene bli store dersom søker ikke følger opp pliktene sine skikkelig. Erstatningsansvaret ble fordelt mellom søker og utførende.

Hvorvidt dommen er korrekt eller ikke, er ikke opp til oss å avgjøre. Men, det vi kan gjøre er å dele vår kunnskap slik at du blir tryggere på hvordan du ikke skal havne i samme situasjon. For å kunne ivareta dine forpliktelser er det viktig at du har kjennskap til hva pliktene faktisk innebærer – både i teori og praksis.

Hvem passer kurset for?

Selv om søkers rolle er i fokus, passer kurset for alle som påtar seg ansvarsrett i en byggesak.

Kurset gir deg:

økt trygghet i rollen som ansvarlig foretak

Agenda 3 timer

 • Litt om dommen
 • Ansvarlig søkers rolle
 • Kompetansekrav
 • Erklære eller søke om ansvarsrett?
 • Ansvarsområder og tiltaksklasser
 • Skjematikken
  • Gjennomføringsplanen
  • Ansvarsrett, samsvars- og kontrollerklæring
  • Endring av foretak ved konkurs, konflikt eller annet
  • Koordinere og samordne

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning og små oppgaver (anonyme quiz)  

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med kursholder direkte på nett. Vi anbefaler at du rigger deg til med to skjermer. Sjekk også at du har god nettdekning.

 

Antall deltakere

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller tilby alternative datoer dersom det ikke er nok deltakere.

Deltagelse på kurset

Du vil motta påloggingslenke og nødvending informasjon i god tid før kurset starter. På gjennomføringsdagen anbefaler vi at du logger på minimum 10 minutter før kursstart, slik at du får testet at alt fungerer som det skal med både bilde og lyd.