Dispensasjon og Unntak

Som ansvarlig søker kommer vi stadig opp i situasjoner hvor vi må søke tillatelse til å bygge noe som ikke er i tråd med regelverket. Det kan være at tiltaket ikke samsvarer med kravene i plan- og bygningsloven eller kommunens arealplaner, og du må søke om dispensasjon. Ved tiltak på eksisterende bygg må man bygge etter TEK17 uavhengig av hvor gammelt bygget er. Dette lar seg ikke alltid gjøre, og du må søke om unntak. 

Kursdeltager med headset

Plan- og bygningsloven har en egen unntaksbestemmelse for tiltak på eksisterende bygg. Denne ble endret fra 1.1.2023 og kriteriene for når unntak kan gis er fullstendig endret. Forhåpentligvis til gunst for søker.

Kurset passer for:

deg som utarbeider byggesøknader og som ønsker å holde deg oppdatert eller hente inspirasjon.

Kurset gir deg:

kunnskap om når kravene i TEK17 gjør seg gjeldende ved tiltak på eksisterende bygg og hvordan man kan søke om unntak fra kravene etter ny unntaksbestemmelse i pbl § 31-4. Kurset gir deg også kunnskap og trygghet om hvordan du bør tenke når du skal utforme en dispensasjonssøknad etter pbl kap 19.

Ved begge søknadstypene er nøkkelen å vektlegge de riktige forholdene, på denne måten øker du dine sjanser til å få dispensasjonssøknaden godkjent. Har du konkrete saker kan disse gjerne trekkes frem som eksempler. Sakene bør da sendes inn noen dager i forkant av kurset sammen med evt. kart og tegninger slik at de kan tas inn i presentasjonen.

Agenda 3 timer

  • Unntak på eksisterende bygg
  • Tekniske krav som skal være oppfylt ved tiltak på eksisterende byggverk
  • Om Unntaksbestemmelsen
  • Hvordan søke/formulere
  • Eksempler
  • Dispensasjon
  • Saksbehandling
  • Om dispensasjonsbestemmelsen
  • Hvordan søke/formulere
  • Eksempler

Kurset vil være en kombinasjon av forelesning og tankeoppgaver. Omfanget av oppgaver vil basere seg på tilgjengelig tid. På dette kurset er det nok med 1 skjerm.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med kursholder direkte på nett. Vi anbefaler at du rigger deg til med to skjermer. Sjekk også at du har god nettdekning.

 

Antall deltakere

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller tilby alternative datoer dersom det ikke er nok deltakere.

Deltagelse på kurset

Du vil motta påloggingslenke og nødvending informasjon i god tid før kurset starter. På gjennomføringsdagen anbefaler vi at du logger på minimum 10 minutter før kursstart, slik at du får testet at alt fungerer som det skal med både bilde og lyd.