EG Holte ByggSøk Grunnkurs

Det kan være krevende å ta i bruk ny programvare. Frustrasjonen kan fort bli stor dersom du ikke helt forstår logikken. Holte ByggSøk grunnkurs er for deg som har kjøpt programvaren, men ikke kommet skikkelig i gang.

bygg,mann,vater

Hva er EG Holte ByggSøk?

EG Holte har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), utviklet en heldigital søknadsløsning for utarbeidelse og innsending av byggesøknader til kommunen; EG Holte ByggSøk!

Med EG Holte ByggSøk vil nabovarsel og innsending av søknadene skje via Altinn – og alle kommunene i Norge kan ta imot. Systemet holder deg i hånda og sørger for at du har god styring over alle prosjektene dine.

Kurset passer for:

deg som ønsker grunnleggende innføring i hvordan byggesøknaden kan utarbeides i EG Holte ByggSøk. Kurset passer for ferske brukere av systemet og vil gjennomføres i et rolig tempo. Kurset kan også anbefales deg som vurderer å anskaffe Holte ByggSøk.

Har du allerede sendt inn noen søknader kan du heller vurdere vårt videregående kurs. Har du jobbet mye i systemet, vil kanskje vårt superbrukerkurs være den beste løsningen.

Kurset er et programvarekurs som forutsetter at du har faglig kompetanse innenfor byggesak. Vår kursholder er ellers godt rustet til å besvare også faglige spørsmål så langt tiden strekker til.

Kurset gir deg:

innføring i de grunnleggende funksjonene i Holte ByggSøk, slik at du trygt kan komme i gang med dine egne byggesøknader. Det legges opp til at du kan løse relevante oppgaver i systemet ved bruk av vår kurskonto.

Agenda 3 timer

  • EG Holte ByggSøk - hvordan fungerer det?
  • Opprette prosjekter
  • Generell bruk og logikk
  • Nabovarsling
  • Gjennomføringsplan, ansvarsretter, samsvars- og kontrollerklæringer
  • Søknadstyper
  • Oppgaver: EG Holte ByggSøk benyttes med pålogging på vår kurskonto

Du vil ha tilgang til kurskontoen fram til kl. 14.00 samme dagen, slik at du kan jobbe videre med oppgaver og bli bedre kjent med systemet.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med kursholder direkte på nett. Vi anbefaler at du rigger deg til med to skjermer. Sjekk også at du har god nettdekning.

 

Antall deltakere

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller tilby alternative datoer dersom det ikke er nok deltakere.

Deltagelse på kurset

Du vil motta påloggingslenke og nødvending informasjon i god tid før kurset starter. På gjennomføringsdagen anbefaler vi at du logger på minimum 10 minutter før kursstart, slik at du får testet at alt fungerer som det skal med både bilde og lyd.