EG Holte ByggSøk Videregående

Det kreves en viss mengde kunnskap for å kunne effektivisere søknadsarbeidet. I tillegg til faglig kunnskap er det viktig å ha god forståelse for hvordan dine tekniske hjelpemidler kan benyttes. Som ansvarlig søker bør du gjøre EG Holte ByggSøk til din beste venn. Vårt videregående kurs bygger videre på vårt grunnkurs og krever noen forkunnskaper i EG Holte ByggSøk.

Kursdeltager med headset

Hva er EG Holte ByggSøk?

EG Holte har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), utviklet en heldigital søknadsløsning for utarbeidelse og innsending av byggesøknader til kommunen; EG Holte ByggSøk!

Med EG Holte ByggSøk vil nabovarsel og innsending av søknadene skje via Altinn – og alle kommunene i Norge kan ta imot. Systemet holder deg i hånda og sørger for at du har god styring over alle prosjektene dine.

Kurset passer for:

for deg som har gjort noen søknader i systemet tidligere. Det er en forutsetning at du allerede er kjent med grunnfunksjonalitetene i søknadsløsningen. Kurset vil gi deg bedre innsikt i søknadsprosessen og hvordan du kan dokumentere søknaden på en smart og effektiv måte.

Er du helt fersk med EG Holte ByggSøk, kan  du heller vurdere vårt grunnkurs. Du vil ellers kunne oppleve at kursholder går for raskt fram. Har du jobbet mye i systemet vil kanskje vårt superbrukerkurs være den beste løsningen.

Kurset er et programvarekurs som forutsetter at du har faglig kompetanse innenfor byggesak. Vår kursholder er ellers godt rustet til å besvare også faglige spørsmål  så langt tiden strekker til.

Kurset gir deg:

inngående kunnskap om hvordan du kan bruke systemet. Byggesøknader er sjelden strømlinjeformet. Vi viser deg hvordan du effektivt kan løse eventualiteter som  dukker opp. Det legges opp til at du kan løse relevante oppgaver i systemet ved bruk av vår kurskonto.

Agenda 3 timer

 • Intro om tjenesten
 • Tilganger, roller og lisenser
 • Bruk av underprosjekter
 • Søknaden
 • Identifikasjon av byggeprosjektet
 • Fag- og foretak
 • hva/hvis/hvordan
 • selvbyggeransvaret
 • Nabovarsling
 • Flere varsler i samme søknad
 • Varsling av sameier og avdøde naboer
 • Manuell varsling
 • Håndreing av merknader
 • Supplering av søknader
 • How to - best practice
 • Spørrerunden

Har du spørsmål om systemet eller faget? Vi svarer på alt dere måtte lure på innenfor tidsrammen (i tillegg til alle spørsmål som er besvart underveis.).

Kurset er basert på forelesning og oppgaver. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med kursholder direkte på nett. Vi anbefaler at du rigger deg til med to skjermer. Sjekk også at du har god nettdekning.

 

Antall deltakere

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller tilby alternative datoer dersom det ikke er nok deltakere.

Deltagelse på kurset

Du vil motta påloggingslenke og nødvending informasjon i god tid før kurset starter. På gjennomføringsdagen anbefaler vi at du logger på minimum 10 minutter før kursstart, slik at du får testet at alt fungerer som det skal med både bilde og lyd.