HMS Bygge- og Anleggsprosjekter

Vet du når du skal lage en SHA-plan? Kjenner du innholdet og kravene i Byggherreforskriften? Hva er forskjellen mellom HMS og SHA? Dette er spørsmål du får svar på i kurset HMS Bygge- og Anleggsprosjekter. Kurset er programvareuavhengig.

Kursdeltager med headset

Hvem passer kurset for?

Kurset HMS Bygge- og Anleggsprosjekter passer for alle i bygg- og anleggsbransjen som er deltakere i prosjekter, enten som byggherre, byggherres representant, koordinator, prosjekterende, arbeidsgiver eller enmannsbedrift.

Kurset tar for seg både forberedelser av ulike planverk og viser hvordan disse kan driftes i utførelsesfasen. Vi gjennomgår også hva du kan bidra med i de tilfellene som du er:

  • byggherre/annen byggherrerolle
  • hovedbedrift med samordningsansvar
  • underentreprenør

Våre fagkonsulenter er erfarne kursholdere som kan HMS til fingerspissene. De har jobbet med HMS-tjenester i EG Holte i flere år og har god kjennskap til både faget og bransjen.

Agenda 3 timer:

  • HMS i prosjekt
  • SHA i prosjekt
  • Roller og plikter
  • Utarbeidelse og drift av planer
  • Praktisk visning i HoltePortalen
  • Oppgaveløsning

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med kursholder direkte på nett. Vi anbefaler at du rigger deg til med to skjermer. Sjekk også at du har god nettdekning.

 

Antall deltakere

Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller tilby alternative datoer dersom det ikke er nok deltakere.

Deltagelse på kurset

Du vil motta påloggingslenke og nødvending informasjon i god tid før kurset starter. På gjennomføringsdagen anbefaler vi at du logger på minimum 10 minutter før kursstart, slik at du får testet at alt fungerer som det skal med både bilde og lyd.