22. november 2016

9 av 10 IT-diagnoser er feil

En gjennomgang av 100 virksomheter i Norge, Sverige, Danmark og USA viser at virksomhetenes IT- diagnoser i 9 av 10 tilfeller er feil. For virksomheter som har Dynamics AX finnes det imidlertid en løsning. Det sier administrerende direktør Morten Sælemyr i EG Norge.

Virksomheter som har Dynamics AX kan benytte et multidiagnostiseringsverktøy som EG nå introduserer i det norske markedet til bruk for nøyaktig feilsøking og korrekt diagnostisering. Dermed kan de også få rettet sine utfordringer på en korrekt måte, sier Sælemyr.

Alle kjenner til at det over tid kan oppstå problemer med ERP systemer i store og komplekse virksomheter. Dette kan blant annet skyldes at kjernesystemet ikke er optimalt integrert med andre IT-systemer, at ulike leverandører foreskriver ulike diagnoser og løsninger, at virksomheten selvhar bygget tilleggsapplikasjoner som ikke fungerer optimalt, og at stadig nye medarbeidere uten tilstrekkelig kompetanse bruker ERP installasjonene feil. Service og vedlikehold av installasjonene over tid kan for eksempel foretas av ulike og stadig nye medarbeidere, som ikke alltid har den samme innsikt i virksomhetens it-systemer, og om hvordan de er koblet sammen eller kan anvendes optimalt.

En gjennomgang av over 100 virksomheter i Norge, Sverige, Danmark og USA viser at virksomhetenes IT-diagnoser er feil i 9 av 10 tilfeller.

"De klarer ofte ikke å lokalisere hvor feilen befinner seg. Dermed får de heller ikke stilt rett diagnose. Det kan i sin tur føre til feimedisinering,"sider Sælemyr i EG Norge.

Virksomhetene kan dermed også bruke deres ressurser feil, i form av tid og penger og folk, fordi de rett og slett ikke får identifisert utfordringene korrrekt. Med en feil diagnose blir det vanskeligere å velge den riktige medisin, så man får fullt utbytte av sin investering. Det kan gå ut over systemets yteevne og medarbeidernes muligheter for å anvende systemet effektivt. Det kan likeledes forhindre mulighetene for oppgradering som på sikt vil kunne gå ut over virksomhetens konkurransekraft i form av manglende digitalisering.

Ordiner den riktige medisin

Digitalisering er drivkraften i virksomhetenes konkurransekraft. Derfor er det et stort praktisk og økonomisk problem, dersom det blir for komplisert og kostnadskrevende å få stilt den rette diagnosen for løpende å kunne optimere sitt ERP system, sier Sælemyr.

Virksomheten kan ofte være prisgitt rådgivning, som det kan være vanskelig å vurdere riktigheten av. Virksomhetene har derfor bruk for diagnoseverktøy, som leverer svar baseret på kontrollérbare fakta.

For virksomheter som har Dynamics AX finnes det imidlertid løsninger på utfordringene. De kan benytte multiverktøyet EG Quality & Performance Pack som er utviklet for nøyaktig feilsøking og korrekt diagnose, for virksomheter som har Dynamics AX systemer. Slik at de også kan foreskrive korrekt medisin for å løse utfordringene.

"Det handler simpelthen om å ta kontrollen over sine data tilbake," siger Morten Sælemyr hos EG Norge.

Resultater fra analysene i 100 virksomheter:

  • 9 av 10 virksomheter opplever feil i deres parameter- og masterdatakonvertering, hvilket resulterer i feil output fra systemet.
  • 8 av 10 virksomheter oplever problemer med ytelsen og nedetid på deres systemer, som primært skyldes datastøy fra feil eller "døde" data.
  • 8 av 10 virksomheter er ikke klar over, at deres system indeholder "tikkende bomber" som for eksempel at løsningen ikke kan opgraderes til nyere versjoner, fordi datakvaliteten er for dårlig.
  • 7 av 10 virksomheter har problemer med IT-sikkerheten og betaler for mye i lisens, fordi de ikke har overblikk over, hvilke lisenser medarbeidere har.

Sikring av kvalitet og ytelse

EG har med verktøyet EG Health Check gjennomført over 100 analyser af Dynamics AX-installasioner i hele Norden og USA. Health Check er en del av EG Quality & Performance Pack for AX, som inneholder 5 verktøy som gir virksomheter kontrollen tilbake over deres egne data.

Les mer på ax-medicine.com