EG Global Compact 2019
14. oktober 2019

EG støtter FNs Global Compact

EG støtter aktivt FNs Global Compact, som består av 10 prinsipper for ansvarlig selskapsstyring.

Dette fremgår av EGs årsrapport for FNs Global Compact, "Communication on Progress 2019", som beskriver hvordan selskapet har arbeidet med de ti prinsippene for ansvarlig selskapsstyring med hensyn til menneskerettigheter, medarbeiderforhold, miljø og antikorrupsjon.

 

Økt fokus på de 17 verdensmålene

I år har EG også valgt å matche kravene for god selskapsstyring med intensjonene i FNs 17 verdensmål, forklarer CEO Mikkel Bardram, EG:

- Vi er i en situasjon der alle gode krefter må løfte sammen for å håndtere de utfordringene verden står overfor. Med kravet om at Danmark innen 2030 skal redusere sine totale CO2-utslipp med 70 %, må vi alle gjøre en ekstra innsats, sier Mikkel Bardram:

- Derfor har vi i årets rapport valgt å gjøre vårt arbeid med Global Compact og de 17 verdensmålene tydeligere ved å identifisere 25 tiltak som vi vil fokusere på det kommende året. Dette er tiltak som støtter opp om arbeidet med de 17 verdensmålene og dermed kommer EG som selskap, EGs medarbeidere og samfunnet som helhet til gode.

 

Dialog om CSR-innsatsen

I de kommende årene vil EG også invitere medarbeiderne sine til dialog om hvordan de sammen kan jobbe for å bli et enda mer bærekraftig og sosialt ansvarlig selskap.

- EG må fungere som et ansvarlig selskap på en måte som støtter opp om en mer bærekraftig utvikling, med respekt for de økonomiske kravene vi har som selskap. For å kunne sette en grønnere agenda ønsker vi i større grad å involvere medarbeiderne. Derfor vil vi i 2020 invitere til en dialog om hvordan vi sammen kan redusere forbruket og det samlede utslippet av CO2. Hvor kan vi spare på strøm og vann? Hvordan kan vi gjøre innkjøpene grønnere? Kan vi velge mer miljøvennlige måter å transportere oss rundt på?

Det er mange spørsmål og muligheter, men vi er nødt til å ta den dialogen hvis vi skal leve opp til kravene og forventningene fra omverdenen, sier CEO Mikkel Bardram, EG, som oppfordrer andre selskaper til å gjøre det samme:

- Jo flere selskaper som blir med i Global Compact og aktivt jobber med FNs 17 verdensmål, jo større er sjansen for at vi når de mål vi er forpliktet til av hensyn til nåværende og fremtidige generasjoner.

 

Global Compact og de 17 verdensmålene


FNs Global Compacts oppdrag er å mobilisere en global bevegelse av virksomheter og aktører for å skape en bedre verden.

For å oppnå dette målet, støtter organisasjonen selskaper med: 

  • Å jobbe ansvarlig ved å forplikte seg til å jobbe aktivt med 10 prinsipper for ansvarlig selskapsstyring. Prinsippene er basert på internasjonalt vedtatte konvensjoner innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.
  • Arbeide strategisk for å fremme bredere sosial- og miljømessige mål som FNs bærekraftsmål,også kalt Sustainable Development Goals (SDG).

Les mer: EGs Communication and Progress 2019