Christian-Bonde-Jacobsen
08. oktober 2019

EG styrker ledelsen for å gjennomføre vekststrategi

EG prioriterer vekst gjennom oppkjøp av andre programvareselskaper. Fra 1. oktober har EG derfor ansatt en visepresident for fusjoner og oppkjøp, som skal håndtere fremtidige oppkjøp for konsernet.

Med tre oppkjøp av programvareselskaper de siste fire månedene og ansettelsen av Christian Bonde Jacobsen i en nyopprettet stilling som visepresident for M&A i EG gjør EG seg klar for en rekke kommende oppkjøp.

- Vi har ansatt Christian Bonde Jacobsen som visepresident for å profesjonalisere oppkjøpsprosessen og avlaste resten av organisasjonen. Med tre oppkjøp de første fire månedene med vår nye eier, Francisco Partners, har vi hatt det veldig travelt. Det har vi tatt konsekvensen av og ansatt en erfaren profil som skal være ansvarlig for oppkjøp på heltid, sier CEO Mikkel Bardram i EG.

Med en prioritering av M&A-delen har EG nå kapasiteten når muligheten for nye oppkjøp oppstår, akkurat som EG med Francisco Partners som eier har den økonomiske styrken til å gjennomføre enda større oppkjøp.

- Kapital er ikke begrensningen, så det er vurderingen av de rette oppkjøpene som er viktig, akkurat som det er viktig at vi internt har kapasitet til å ta en ny virksomhet om bord, sier Mikkel Bardram.
 

Hvilke selskaper kjøpes opp?

EG er hovedsakelig interessert i å kjøpe opp programvareselskaper, spesielt de selskapene som allerede er sterke på sitt felt i markedet:

- De må passe inn ved å være en ny vertikal eller et selskap som passer inn på et av våre eksisterende forretningsområder og har egen IP. I tillegg kan det gjerne være et selskap som er i et marked som vokser og har en posisjon der vi kan bli en betydelig aktør, sier Christian Bonde Jacobsen, ny visepresident for M&A i EG. Christian Bonde Jacobsen kommer med 10 års erfaring som rådgiver i store banker, som HSH Nordbank, SEB og Nordea, inkludert kjøp og salg av selskaper. Etterfulgt av to år da han jobbet med separasjon av forretningsenheter i Mærsk Energy.

- Vi skal fortsette med å finne selskaper, på samme måte som i dag. Mange emner oppstår fordi noen i EG kjenner til dem eller oppfatter dem som seriøse. Det har fungert, og jeg skal samarbeide med enhetene i EG, fortsetter Christian Bonde Jacobsen, som vil være ansvarlig for utvelgelse og også jobbe med et nettverk av rådgivere.

- For meg er det at vi har mulighetene til å utvide veldig spennende – at vi har EG som plattform for en stor ekspansjon.

Les mer om EG