New normal
20. august 2020

Hva har koronakrisen lært oss? 5 viktige fakta om digitalisering

På rekordtid har korona vist oss hvor viktig digitalisering er. Under nedstengningen har både offentlige og private bedrifter opplevd konkret hvor kraftfulle og avgjørende digitale løsninger er for at samfunnet skal fungere, og hva det betyr å ta det digitale strikkhoppet. EG har levert en rekke av løsningene. Her får du 5 ting vi har lært under korona lockdown.

I EG forsøker vi å samle læring i koronatiden: om vår måte å jobbe på og om hvordan vi kan hjelpe kundene i de ulike bransjene best med å utnytte de digitale løsningene.

Vi vet ennå ikke hvor lenge korona vil dominere samfunnet. Men det skal ikke forhindre oss i å samle inn læringspunkter fra krisen, som kan være med på å bringe oss alle videre.

Digitalt kompetanseløft svært raskt

For hva kan vi lære av nedstengningen? Hvordan skaper vi det arbeidslivet vi gjerne vil ha etter koronakrisen?

Et arbeidsliv der de digitale fordelene mange opplever akkurat nå blir utnyttet fullt ut også etter korona.

Vi har sett at mange av kundene våre i flere bransjer på bare få måneder har klart å implementere nye digitale vaner og oppdaget at det ikke bare gir "fordeler", men at digitalisering er kraftig og avgjørende for bedriften. Og at man kan bli hektet av hvis man ikke tør det digitale.

Når du har kontroll på infrastrukturen og sikkerheten, kan en rekke arbeidsoppgaver løses der du er når du vil. CEO Mikkel Bardram, EG.

Koronakrisen har betydd et stort digitalt kompetanseløft svært raskt. Nesten over natten lyktes det for mange ansatte, både hos våre kunder og EG, å gå over til å jobbe virtuelt.

EG har levert en rekke løsninger som har hjulpet kundene i både offentlig og privat sektor under nedstengningen.

Fem læringspunkter fra krisen

Servicefag og fysiske butikker har vært hardt rammet av nedstengning og kravet om sosial distansering, mens alt det som har foregått på digitale plattformer har boomet. Dette gjelder bl.a. netthandel, e-læring, onlinemøter, konsultasjoner og webinarer.

I EG arbeider vi med fem læringspunkter fra den aktuelle krisen, der vi har identifisert muligheter og utfordringer der vi kan støtte våre kunder.
 

1: Store deler av samfunnet fungerer selv om vi jobber hjemmefra

Den viktigste erfaringen fra krisen er nok, at takket være god digital infrastruktur kan svært mange funksjoner opprettholdes selv om medarbeiderne jobber hjemmefra.

– Når du har kontroll på infrastrukturen og sikkerheten, kan en rekke arbeidsoppgaver løses der du er når du vil, sier CEO Mikkel Bardram i EG.

Med de mobile løsningene i EG Construction står både mester og svenn bedre rustet til å jobbe uansett hvor man befinner seg. Det sparer tid og gir stor frihet til å klare det meste på nettet og fra mobilen.
 

2: Digitalisering er blitt et must

Tidligere ble digitalisering motivert av tanken om besparelser og effektivisering. I dag er det heller erkjennelse av at digitalisering er en forutsetning for at samfunnet skal fungere sikkert og effektivt som er drivkraften.

Et godt eksempel er vår løsning for sikre videosamtaler for sosialt utsatte og videokonsultasjoner til privatpraktiserende leger, som fra den ene dagen til den andre begynte å jobbe med videokonsultasjoner.

En endringsprosess som vanligvis tar flere år, sier Mikkel Bardram.

3:  Mennesker trenger mennesker

Krisen har dessuten vist oss at vi kan løse våre oppgaver hjemmefra og i cyberspace, men at vi har behov for å kunne skape, fastholde og utvikle menneskelige relasjoner selv i en koronatid.

– Vi har lært å unngå unødig tid sammen. Vi håndterer arbeidsoppgavene og holder møtene våre online og hjemmefra i langt større grad enn tidligere. Til gjengjeld kan vi takket være digitaliseringen prioritere den tiden vi er sammen på arbeidsplassen til kunnskapsdeling og oppbygging av sosiale relasjoner. Derfor skal vi ikke stoppe digitaliseringen av hensyn til de menneskelige relasjonene. Vi må sette ekstra fart i digitaliseringen, slik at vi får bedre tid til å møte hverandre som mennesker, sier CEO Mikkel Bardram i EG.

I forbindelse med koronakrisen har EG sammen med hele IT-avdelingen utarbeidet en egen COVID-19-katalog. Katalogen har til formål å dele gode eksempler og inspirere til økt bruk av de digitale løsningene som inntil nå har vært med på å hjelpe Danmark gjennom koronakrisen.

4: Den fysiske arbeidsplassen er i endring

Den fysiske butikken og den fysiske arbeidsplassen vil også finnes i fremtiden, men den endrer karakter.

– Det handler bare om å opprettholde ambisjonen om god service og kvalitet, og kombinere den med de teknologiske mulighetene vi allerede har til rådighet, sier Mikkel Bardram.

EG Retail har for eksempel hjulpet til med å gjøre det mulig å kjøpe ferskvarer online og hos EG Healthcare hjelper vi leger, psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer med forskjellig IT-utstyr som kan gjøre arbeidet i hverdagen enklere, også på hjemmearbeidsplassen.

5: Kunnskapsdeling og kompetanseutvikling kan også skje online

Veldig store arrangementer med mange mennesker samlet på ett sted eller mindre forsamlinger i små rom hører fortiden til. Webinarer og e-læring fra EG er svært populære akkurat nå.

– Når vi ikke i samme utstrekning samler kursdeltakere og undervisere, sparer vi tid og penger, slik at vi i stedet kan fokusere på å få de ledende ekspertene i verden til å stå for undervisningen. Når kursene ligger online, kan kursdeltakerne dessuten spole tilbake og se sekvenser på nytt hvis det er noe de synes er vanskelig. 

Det gir mulighet for å skreddersy opplæringsforløp på helt nye måter, f.eks. tilpasset den enkelte kundes behov, arbeidssituasjon, tid og innlæringsstil, sier Mikkel Bardram.

Et godt eksempel er at EG Healthcare støtter turnusleger som skal ut i allmennpraksis eller spesialistpraksis der man bruker legeløsningen EG Clinea. De kommende legene får gratis tilgang til et større e-læringsforløp som gir dem de beste forutsetninger for å komme raskt i gang med sine legefaglige oppgaver.

Store arrangementer med mange mennesker kan avvikles online. Det så vi ved EG-eventet ASPECT4 Virtual Day, det store kundearrangementet med over 300 deltakere, som med kort koronavarsel ble forvandlet til et virtuelt arrangement i stedet for et fysisk arrangement.

Nye tider – nye løsninger

Samlet har koronaen endret vårt syn på våre arbeidsvaner, fordi den har vist skeptikerne at mange arbeidsoppgaver kan løses med samme tidsforbruk og i samme kvalitet fra hjemmearbeidsplassen.

Ved hjelp av digitalisering må vi, på en grunnleggende måte, kunne finne en fornuftig balanse mellom hjemmearbeid og fremmøte som matcher den enkelte bransje og bedrift CEO, Mkkel Bardram, EG

Nå består oppgaven med å sikre at både kontorer og butikker og hjemmearbeidsplassene også fungerer på lang sikt. Medarbeiderne skal kunne bruke sine fagsystemer hjemmefra, og løsningene skal være lette å distribuere og oppdatere online samt overholde personvernforordningen.

- Ved hjelp av digitalisering må vi, på en grunnleggende måte, kunne finne en fornuftig balanse mellom hjemmearbeid og fremmøte som matcher den enkelte bransje og bedrift, slik at man opprettholder sin kultur, sikrer den nødvendige kunnskapsdelingen og skaper sosiale relasjoner og nettverk som til syvende og sist er en forutsetning for at samfunnet holdes i gang og at både de felles arbeidsplassene og hjemmearbeidsplassene fungerer, sier CEO Mikkel Bardram, EG.

Vinnerne blir de bedriftene som er i stand til å tilpasse seg til den nye digitale virkeligheten og utnytte fordelene som den gir. Coronakrisen kan positivt gi enda flere bedrifter erfaringer om det enorme potensialet som ligger i digitale løsninger.

Den nye digitale virkeligheten skaper muligheter, også for mer produktivitet og mer fleksibilitet, samarbeid på nye måter og i det hele tatt ny innsikt som kan bringe oss videre – hvis vi bruker den på en fornuftig måte. Coronakrisen er både en oppvekker og en trykktest av digitaliseringen.

Alt dette har vi lært av koronakrisen så langt, og vi blir uten tvil klokere.