Tina Bodin
04. desember 2020

Fremtidens arbeidsplass er fleksibel og digital – også i EG

EG A/S har innført en ny policy for bruk av hjemmekontor, som innebærer at medarbeiderne får mulighet til å arbeide mer hjemmefra.

Policyen "Working remotely in EG A/S" slår fast at det handler om å løse oppgavene på best mulig måte, ikke om hvor oppgavene løses.

– Er det for eksempel best for kundene våre, EG og teamet at man møter opp på kontoret to dager, er det løsningen.  Men hvis oppgavene kan løses hjemmefra, er også det helt greit, forklarer HR-direktør Tina Bodin i EG A/S.

Generelt definerer ikke den nye policyen strenge regler, men bygger i stedet på gode råd, veiledninger og overordnede retningslinjer.

Vi setter kundene først

Den nye policyen gjelder på tvers av EG og bygger på positive tilbakemeldinger fra kunder og medarbeidere:

– Vi er overbevist om at større fleksibilitet i hverdagen er en fordel for så vel våre kunder som våre medarbeidere. Det grunnleggende er å skape verdi for kundene våre, og kan vi samtidig forene bedre kvalitet og service med størst mulig fleksibilitet i arbeidsdagen vår, er jo det optimalt for alle.

– Heldigvis har vi både ansvarlige og selvstendige medarbeidere som selv kan ta ansvar for det, sier Tina Bodin, som understreker at selv om det er opp til de enkelte lederne å avgjøre i hvor stor grad det er mulig å benytte hjemmekontor, er det helt frivillig for medarbeiderne å benytte seg av muligheten:

– Vi tvinger ingen til å jobbe hjemme, men vil gjerne bidra til å gjøre arbeidsdagen så fleksibel som mulig for medarbeiderne våre.

Hjemmekontor er en del av fremtidens arbeidsplass

Den nye holdningen til hjemmekontor er fremskyndet av COVID-19 pandemien, hvor de fleste av medarbeiderne arbeider hjemme.  Men den er ikke den eneste årsaken til den nye holdningen til hjemmekontor i EG:

– Vi har i lengre tid vurdert både fordeler og ulemper ved økt bruk av hjemmekontor, og det har vært interessant å få testet i praksis hva utbredt bruk av hjemmekontor betyr for vår evne til å levere den servicen og de løsningene våre kunder forventer og har krav på.

Dessuten har det gitt oss nyttig kunnskap om hvordan hjemmekontor påvirker medarbeiderne. Løsningen vi har valgt nå, er derfor en løsning for fremtiden. Den fleksibiliteten som ligger i hjemmekontor er en del av fremtidens arbeidsplass, som ivaretar våre kunder, EG, team og den enkelte medarbeider.

Følger utviklingen tett

Med dette initiativet utfordrer vi til en forandring som vi ennå ikke kjenner konsekvensene av. Vi ser en rekke fordeler på kort sikt, men vi følger utviklingen tett, slik at vi er oppmerksomme på hvordan den påvirker vår kultur, vårt samarbeid og ikke minst oss alle som individer, på lang sikt.

Uansett om vi jobber hjemmefra eller ved en av våre 20 lokasjoner i Danmark, Norge, Sverige og Polen, vil vi være våre kunders foretrukne leverandør og den beste arbeidsplassen for medarbeiderne, sier HR-direktør Tina Bodin i EG A/S.

Jobb og karriere i EG A/S