EG Landax - Hva er informasjonskapital
20. september 2021

Hva er informasjonskapital?

Informasjonskapital er summen av en bedrifts seks interne suksessfaktorer, som bidrar til større kapitalutnyttelse og kan brukes som ledestjerner.

Gründer og daglig leder i EG Landax har laget konseptet «De seks kapitaler», som kort fortalt kan sies å være seks suksessfaktorer bedrifter sitter på, uten å nødvendigvis være klar over dem. Ved å styre etter de seks kapitaler kan man oppnå større kapitalutnyttelse, sette fokus på farer og muligheter, samt gi et sterkt bidrag til risiko og forbedringsarbeidet.

De seks kapitaler en bedrift besitter er:

  1. Humankapitalen
  2. Systemkapitalen
  3. Strukturkapitalen
  4. Datakapitalen
  5. Relasjonskapitalen
  6. Real- og finanskapitalen

Sammenlagt utgjør disse en syvende kapital, informasjonskapitalen. Informasjonskapital er i denne sammenheng summen av en bedrifts seks kapitaler.

Hva er de seks kapitaler?

For å forklare hva informasjonskapital er, må vi først ta en gjennomgang av de seks kapitaler.

Humankapitalen er er den totale summen av kompetanse i bedriften, dette innebærer kunnskap, utdanning, kompetanse, erfaring og mestring blant bedriftens ansatte.

Systemkapitalen er bedriftens hjelpeverktøy, både fysiske, mentale og digitale systemer som benyttes. Dette kan være alt fra programvare til kjøretøy.

Strukturkapitalen er de strukturer som benyttes for en effektiv og hensiktsmessig drift. Dette kan være ISO-standarder, infrastrukturer og datastrukturer.

Datakapitalen dekker alt av registreringer og resultatdokumentasjon. Alt fra kundeinformasjon til møteprotokoller og avtaleverk. Datakapitalen understøttes av både struktur- og systemkapitalen.

Relasjonskapitalen er bedriftens faste kunder, forbindelser og andre deler av det sosiale nettverket. Eksempelvis leverandører, media og samarbeidspartnere. Relasjonskapitalen understøttes av humankapitalen.

Real- og finanskapitalen er bedriftens konkrete eiendeler og finansielle objekter. Det kan være aksjer, eiendom, kontakter og bankinnskudd.

Informasjonskapitalen er bedriftens samlede kapitaler

Informasjonskapital er ikke bare informasjonen en bedrift besitter, men summen av alle kapitaler. Informasjonskapital dekker helheten i selskapet, alt fra kompetansen èn enkelt ansatt besitter og relasjonene man har til samarbeidspartnere, til økonomien, fagkunnskapen og alle data.

Hvorfor må man kartlegge sine kapitaler?

Mange bedrifter sitter på store verdier uten å være klar over det selv. Normalt ser man på de økonomiske godene i bedriften, men glemmer human- og relasjonskapitalen som kanskje er grunnen til bedriftens gode økonomi.

Ved å kartlegge bedriftens kapitaler, kan man få en velharmonisert kapitalmiks. Man lykkes ikke ved å ha full score på realkapital dersom humankapitalen er lav.

Ved å kartlegge bedriftens nåværende kapitaler kan man gjøre tiltak for å øke de viktigste kapitalene for virksomheten. Ønsker man å øke humankapitalen kan man sende ansatte på kurs, og man kan gå til anskaffelse av et nytt styringssystem for å øke system-, struktur- og datakapital.

EG Landax er et styringssystem som kan bidra til å øke flere av disse kapitalene. Ønsker du å prøve, kan du teste en demo her.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 473 95 120 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Senior Sales Executive

Lydia T. Vedvik

Tlf:  +47 473 95 120

Email:  lytov@eg.no