4 tips til bruk av bilder ved drift av eiendom
07. desember 2023

4 tips til bruk av bilder ved drift av eiendom

Bruk av bilder ved drift av eiendom gir god og presis informasjon om tilstand, feil og mangler. Les om hvordan du kan bruke bilder i ditt daglige FDV-arbeid.

Et av de største fortrinnene ved digital eiendomsdrift er muligheten det gir til å bruke bilder når man går kontroller. Uttrykket “et bilde sier mer enn tusen ord” er kanskje en klisjé, men innenfor FM-faget passer det virkelig bra.

Når du benytter et moderne FDV-system, kan du bruke mobiltelefon eller nettbrett til å ta bilde mens du går kontrollen. Bildet legger seg rett inn på avviket med én gang, noe som betyr at du får en “as is”-dokumentasjon.

Dette sparer deg tid i forhold til måten det ble gjort på tidligere, da man brukte digitalkamera. Da måtte man inn på kontoret etterpå og laste alle bildene over på PC-en. Så måtte man huske hvilke bilder som hørte til hvilken bygning og hvilken feil, og så skulle man lime det inn i en Excel-rapport og lage en oversikt der. Mange leverandører slet med rett og slett å ha kontroll på dokumentasjonen, og brukte masse unødvendig tid på å lage rapporter.

Vi ser nærmere på 4 måter du kan bruke bilder på når du går kontroller i felt.

1. Proaktive kontroller

Bilder blir i dag først og fremst brukt i forbindelse med planlagte/proaktive kontroller. Du går en kontroll, og hvis du finner en feil, er det veldig nyttig å kunne ta bilde av den feilen – både for å kunne dokumentere at det er en feil, men også for å kunne synliggjøre hva feilen er, og hva du trenger for å kunne utbedre den. Ofte vil du kunne vurdere ut ifra bildet hvor lang tid det vil ta, og hvor mye det vil koste.

Bilder kan brukes både hvis avviket skal behandles internt, og hvis du skal sende det til en ekstern leverandør. Noen ganger må en ekstern leverandør kanskje bruke litt tid på å vurdere hvem de skal sende for å reparere feilen, og hvor lang tid det vil ta (for å kunne gi en pris på oppdraget).

2. Droner

Med droner kan du avdekke feil og mangler med HD-bilder som du kan jobbe videre med i andre bilde-/tegneprogram eller arkivere direkte i ditt FDV-system.

Bruk av droner er billig, gir god oversikt og gjør at du kan se feil og mangler – i tidlig fase – på steder du selv ikke kommer til. Effektiviteten øker definitivt, ettersom antallet mulige inspeksjoner per dag vil mangedobles.

Ved å dokumentere bygg og eiendom ved bruk av droner får du muligheten til å avdekke ad hoc-oppgaver, og samtidig planlegge langsiktig vedlikehold.

3. Termografikameraer

Termografering ved hjelp av termografikameraer benyttes først og fremst av sertifiserte leverandører i forbindelse med lovpålagte kontroller. Men etter hvert som termografikameraer har blitt billigere og enklere å bruke, blir det nå også tatt mer og mer i bruk av andre for å avdekke feil og mangler i sine bygninger.

Du kan bruke termografikamera som et verktøy og laste en ferdig rapport generert av kameraet direkte opp på avviket.

4. Dokumentere at alt er i orden

Det er ikke bare avvik du kan bruke bilder til – det egner seg også godt til å dokumentere at alt er som det skal. Mange tar bilde av brannsentralen for å vise at det ikke var noen alarmer da de gikk kontrollen. Ved å ta bilder av f.eks. tavler på ventilasjonsanlegg, måleverdier, osv. viser du hvordan tilstanden var da du var der og utførte kontrollen.

Mange leverandører som benytter et FDV-system for å gå kontroll, bruker det for å dokumentere at alt ser ryddig og ordentlig ut. Før var man nødt til å beskrive dette skriftlig. Ikke sjelden hendte det at man beskrev en tilstand, og så kom man ut dagen etter, bare for å oppdage at noen hadde vært der og gjort noen endringer som ikke stemmer overens med det man dokumenterte.

Konklusjon

Bruk av digitale bilder ved drift av eiendom, ved hjelp av moderne verktøy som mobiltelefon og nettbrett, gir bedre og mer presis informasjon om tilstand, feil og mangler enn det du oppnår med beskrivelser. Dessuten blir du mer effektiv i dine kontroller, i og med at du har verktøyene med deg i hånden og kan legge bilder rett inn i systemet der og da.

Ofte blir bilder brukt for å dokumentere selve avviket idet du registrerer det. Du finner en feil, tar et bilde av den, og så blir avviket behandlet. Den som utbedrer feilen, legger ofte ved et bilde av hvordan det ser ut når alt er i orden igjen, for å dokumentere at avviket er lukket. På den måten får du dokumentert både før og etter.