Climate
18. februar 2022

Fire prosjekter mottar EG Climate Gift 2021

Fire FN-sertifiserte kompensasjonsprosjekter i India, Fiji, Filippinene og Malawi er valgt som mottakere av EG Climate Gift for 2021.

Hvert år får EG-medarbeiderne tilbud om å donere sin firmajulegave til klimasaken, og EG dobler donasjonene deres. I år ble klimadonasjonen også gjort til standardvalg for ansatte som ikke selv valgte en gave.

Med totalt 124 donasjoner i 2021 har EG kunnet kompensere for 2411 CER/tonn CO2.

Tre av prosjektene ble valgt av EGs medarbeidere fordi de erstatter fossile energikilder med fornybare energikilder i India, Fiji og Filippinene. Det fjerde prosjektet har fokus på å støtte hverdagen til husholdninger i Malawi.

«Jeg setter pris på engasjementet blant medarbeiderne når det gjelder bærekraftig forbruk både i industrien og i private husholdninger», sier CEO Mikkel Bardram i EG.

Les mer om de fire prosjektene:

 

Kogenerasjonsanlegg basert på risskall i India

Formålet med prosjektet er å samle inn og utnytte tilgjengelige og ubenyttede biomasseressurser fra avfall til effektiv generering av elektrisitet til eget forbruk. Prosjektaktiviteten er et «karbonnøytralt brensel»-basert kogenerasjonsanlegg, med et 2,50 MW risskallbasert kogenerasjonskraftverk som genererer elektrisitet og damp og dermed erstatter energi fra det indiske strømnettet.

Les mer om prosjektet

Nadarivatu Hydropower-prosjekt, Fiji

Prosjektet Nadarivatu Hydroelectric Power Plant involverer bygging av et 42,0 MW vannkraftverk i de øvre delene av Sigatokaelven, der elvene Qaliwana og Nakunuku krysser hverandre i innlandet på Viti Levu-øya i Fiji.

Les mer om prosjektet

Burgos Wind Project, Filippinene

Burgos Wind Project er den største vindparken på Filippinene. På byggetidspunktet i 2014 ble den også ansett som en av de største vindparkene i Sørøst-Asia. Anlegget på 150 MW har femti (50) Vestas V90 vindturbiner, hver med en nominell kapasitet på 3 MW.

Les mer om prosjektet

Bedre komfyr til matlaging, prosjekt 1, Malawi

Dette matlagingsprosjektet drives av den britiske veldedighetsorganisasjonen RIPPLE Africa og er til nytte for om lag 200 000 mennesker i Malawi. RIPPLE har så langt erstattet ca. 40 000 tradisjonelle steinovner med brennstoffeffektive komfyrer. Dette prosjektet reduserer utslipp av drivhusgasser og forebygger avskoging og luftveissykdommer i befolkningen.

Les mer om prosjektet

Alle de fire prosjektene er fra FNs plattform for klimakompensasjon, med FNs FCCC-sertifiserte prosjekter som reduserer, unngår eller fjerner klimagassutslipp i atmosfæren.

Prosjektene gjennomføres i utviklingsland og belønnes med Certified Emission Reductions (CER), en type karbonkompensasjon målt i tonn CO2-ekvivalenter. CER-ene er tilgjengelige for alle som vil kompensere for utslipp eller støtte prosjektene. Alle bidragene går direkte til prosjektene.

Les mer om FNs plattform for klimakompensasjon