EG Landax Sette standarden
03. august 2016

Sette standarden

Hei og velkommen til enda et nytt halvår! Fellesferien er over, og om ikke lenge er alle tilbake på sine arbeidsplasser. Hverdagen er i ferd med å innhente enhver mann, og kanskje late dager på brygga blir erstattet av overtidsarbeid på kontoret.

Selv har jeg fundert over en del ting i sommer, blant annet uttrykket «Nå har vi satt standarden». Har du hørt uttrykket før? Det har nemlig jeg. Jeg kan være i et middagsselskap, og høre noen komplimentere verten for utsøkt mat ved å utbryte: «For en standard!». Eller på konsernmøtet, hvor alle ble ble enige om at arrangøren virkelig satte standarden for innhold og varighet samt valg av lokaler, plassering og severdigheter. Standard kan rett og slett settes på mange forskjellige måter og på mange forskjellige områder. Det kan være på personplan, i sosiale sammenhenger, i bedrifter, i samfunnet generelt, og det kan tas videre på mer konkrete ting, som biler, mat, interiør, grafisk design, musikk, bøker osv.

Hva menes så med standard? Jo, jeg forstår det slik at det er hvordan sammenhengen mellom diverse faktorer, krav og forventninger tilfredsstilles. Dersom virkeligheten er i god overensstemmelse med forventningene, så kan vi si at standarden oppfylles.

La oss ta et eksempel. En bedrift skal gå til anskaffelse av en ny bilflåte. Med tanke på bedriftens arbeidsområder og funksjoner, vil det så settes ned visse kriterier for disse bilene. Det være seg type bil, kjørekomfort, bagasjeplass, sikkerhet, antall seter, girkasse, merke eller hestekrefter. Er det innen taxinæringen veier kanskje komforten tyngre enn bagasjeplassen, mens hos rørleggerfirmaet er det heller den gode lasteplassen som er høyest prioritert. Punktene de kommer fram til vil så forme et kravsett. Dette kravsettet kan vi kalle en standard.

Så har vi andre standarder, som NS-standardene, ISO-standardene og OSHAS-standardene. Dette er internasjonale kravsett som gjelder for forskjellige områder innenfor bedriftstyring. ISO 9001 er en standard som tar hånd om krav i forbindelse med kundetilfredshet, ISO 14001 beskriver krav i forbindelse med utslipp til ytre miljø og NS 5814 handler om dokumentasjon av risikoforhold. Slik kan vi fortette med en mengde standarder for nærmest alle områder.

Hva bruker man så disse standardene til? I eksempelet med bedriften som skulle gå til anskaffelse av nye biler, så handler det om hva bedriften selv har satt som standard på de kjøretøyene de vil kjøpe inn. Det blir deres retningslinjer for innkjøp av akkurat det produktet. Når det gjelder ISO-standardene, er dette internasjonalt anerkjente kravsett som kan gjelde for alle bedrifter innen alle næringer og kan tas i bruk av hvem som helst. En sertifisering av standarden er ofte ganske nyttig, i og med at man får en uavhengig part til å bekrefte at man faktisk er i samsvar.

I EG Landax har vi egne standarder på flere områder. For oss handler dette om hvordan vi styrer egen bedrift. Samtidig har vi også et ønske også om å sette standarder som omgivelsene kan dra nytte av. Her kommer EG Landax sine produkter inn i bildet. Vi ønsker å sette trend på hvordan kvalitet og internkontroll dokumenteres. I dag er det cirka 400 bedrifter som har gått til anskaffelse av styringssystem fra EG Landax, noe som for oss er en stor anerkjennelse av våre ideer og vår måte å sette standard på i dette området.

Har du erfaring med standardisering?

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester? Ta kontakt med vår salgsavdeling for å diskutere din bedrifts behov og hvordan vi kan bistå deg.

Ring oss på +47 473 95 120 for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Senior Sales Executive

Lydia T. Vedvik

Tlf:  +47 473 95 120

Email:  lytov@eg.no