Derfor gir digitalisering av eiendom besparelser
07. desember 2023

Derfor gir digitalisering av eiendom besparelser

Digitalisering av eiendomsdrift gir store besparelser for alle parter i Facility Management. Her kan du lese mer om hvorfor.

Digitalisering er på alles lepper om dagen. Begreper som ‘industri 4.0’, ‘det digitale hamskiftet’ og ‘digital disrupsjon’ sitter løst på konferanser og i kronikker og sosiale medier. Teknologi som for få år siden var science fiction, brukes i dag både på kontor og i felt.

Den digitale bølgen har også nådd Facility Management. Digitalisering handler imidlertid ikke først og fremst om teknologien som sådan. Det handler om hvordan vi velger å utnytte nye digitale løsninger best mulig for å drive effektivt og spare utgifter – og på den måten øke konkurransekraften.

Som driftsleder kan du spare svært mye tid og penger på å ta i bruk digitale systemer som er skreddersydd for dine arbeidsoppgaver. Digitalisering av eiendomsdrift gir besparelser og skaper verdi på flere måter – her tar vi for oss de viktigste.

Effektiviserer drift

Ved hjelp av digitale verktøy bruker du tiden bedre på alle ressurser du har tilgjengelig. Blant annet bruker du mindre tid på kontroller, og du får gjort mer ute i felt (med bedre kvalitet) i stedet for å måtte bruke tid på kontoret.

Alle parter kan kommunisere med hverandre i sanntid, uavhengig om ressursene dine er interne eller eksterne, og disse kan også kommunisere med dine kunder/leietakere.

Når alle har siste oppdaterte informasjon tilgjengelig til enhver tid, blir det kortere vei til utførelse. Ikke minst blir det fort slutt på manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, post-it-lapper og andre uoversiktlige metoder. Dette kan raskt gi en besparelse på hele 15 til 20 prosent.

Avdekker potensielle feil/mangler tidlig

Ved å bruke et FDV-system og kilder som IOT og BIM-databaser får du masse god og objektiv styringsinformasjon for å kunne ta beslutninger, sette en arbeidsordre og utføre tilstandsbasert vedlikehold.

Tilstandsbasert vedlikehold vil si at du kan utføre planlagt vedlikeholdsarbeid basert på regelmessige tilstandsanalyser. Dermed har du muligheten til å være proaktiv og sikre deg mot utilsiktet driftstans, ved at du iverksetter nødvendige tiltak før det oppstår alvorlige skader/problemer. Dette gir kvalitetsmessige fordeler og naturligvis økonomiske besparelser i forhold til fast, periodisk vedlikehold.

Bruk av sensorikk og sensorteknologi gir deg løpende informasjon om inneklimatilstand og bruken av bygget, som du kan bruke til å bestemme om tilstanden er god eller dårlig, og om det er et avvik som må følges opp. Dette bidrar igjen til å gi deg et bedre grunnlag for å prioritere og planlegge vedlikeholdet.

Hvis lyset har gått, heisen står eller ventilasjonsanlegget streiker, får du varsel om det før sluttkunder i bygget er nødt til å ringe og melde fra om det.

Med heldigital tilstandsregistrering ved hjelp av et FDV-system registrerer du dessuten dine vurderinger “on-site” og slipper å gjøre jobben om igjen på kontoret.

Enklere å følge opp lovpålagte kontroller

Innen Facility Management er det ikke bare en rekke ulike oppgaver du må ha kontroll på til enhver tid, det er også mye som er lovpålagt.

I et FDV-system kan du legge inn alle periodiske kontroller og planlagte oppgaver, med fremdriftsplaner og budsjetter. All relevant korrespondanse og alle rapporter, bestillinger, avtaler og utførte oppgaver arkiveres og systematiseres – slik at du har ditt på det tørre når tilsynsmyndigheter kommer på kontroll.

Virksomheter som f.eks. unnlater å utarbeide og utføre internkontroll, og som ikke kan vise til dokumentasjon på at de gjør dette, risikerer pålegg og dagbøter.

Konklusjon

Digitalisering av eiendomsdrift gir besparelser og skaper verdi på flere måter:

  • Det forbedrer støtten av driftsoppgaver og forbedrer informasjonen til ledelsen.
  • Det gir mulighet for nye og mer effektive måter å samarbeide på.
  • Det gir mer fleksible måter å arbeide på.
  • Det hjelper deg med å samle inn data mer effektivt og omdanne dem til handlingsrettede innsikter.
  • Det gir Facility Management mulighet til både å utvikle og dokumentere sin andel av virksomhetens samlede verdiskaping.