Digital boligforvaltning forenkler dokumentasjon av brannforebyggende tiltak
07. desember 2023

Digital boligforvaltning forenkler dokumentasjon av brannforebyggende tiltak

Digital boligforvaltning gjør det enklere å ivareta lovpålagt dokumentasjon knyttet til brannforebyggende arbeid. Les om fordelene ved digital brannbok.

Som boligforvalter må du ha orden og oversikt på store mengder dokumentasjon, for å sikre at byggene holder den standard, sikkerhet og service som brukerne forventer.

En del av dokumentasjonsarbeidet er lovpålagt, først og fremst det som gjelder brannvern, og det er krav til hva som skal være tilgjengelig av dokumentasjon på det brannforebyggende arbeidet.

Forebyggende tiltak mot brann er noe av det aller viktigste for en boligforvalter.

I dette innlegget ser vi på hvordan digital boligforvaltning gjør det enklere å ivareta kravet til dokumentasjon av brannforebyggende tiltak.

Digital brannbok – branndokumentasjon gjort enkelt

Å jobbe forebyggende og systematisk med brannvernledelse er en lovpålagt og sentral del av boligforvaltning. Arbeidet skal dokumenteres skriftlig, og dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene.

Mange virksomheter har branndokumentasjonen, som instrukser, branntekniske tegninger, sjekklister, etc., printet ut på papir eller satt inn i permer. Dette er både ineffektivt, uoversiktlig og vanskelig å kommunisere til involverte parter.

Med god programvare for boligforvaltning kan du bygge opp en egen digital brannbok for dine eiendommer. Dermed blir det enkelt å vedlikeholde informasjonen knyttet til det brannforebyggende arbeidet, og du ivaretar dokumentasjonskrav i henhold til brannforskriftene.

All gjeldende branndokumentasjon (eiendomsinformasjon, sjekklister, branntegninger, prosedyrer, rutiner, etc.) blir samlet på ett sted i systemet og tilgjengeliggjort for dem som skal ha tilgang til den. Det blir dessuten enkelt å planlegge og gjennomføre brannøvelser, samt å få ut rapporter som kan fremvises ved tilsyn.

Konklusjon

Ved å benytte et komplett system for digital boligforvaltning blir det langt enklere å ha kontroll på krav til og dokumentasjon av brannforebyggende tiltak.

I en digital brannbok kan du oppbevare ulike typer dokumentasjon knyttet til arbeidet med brannvernledelse. Dokumentasjonen er samlet på ett sted, og det er enklere og raskere å hente ut riktig informasjon til enhver tid – både for din egen del og ved tilsyn.